Preskoči na vsebino

Mladi raziskovalci

Ključni datumi

Rok za urejanje prijav za državno srečanje - glede na rezultate regijskih srečanj

Rok za potrditev prijav regijskih koordinatorjev na državno srečanje

po 16. uri - objava rezultatov 1. kroga

Zaključni del državnega srečanja

Murska Sobota, s pričetkom ob 9.30 uri

Vsebina srečanja

Namen srečanja mladih raziskovalcev je zgodnje uvajanje mladih v znanost, popularizirati znanost in tehniko, odkrivanje mladih talentov in jih spodbujati k poglabljanju znanja, ustvarjalnosti, kreativnosti ter raziskovalni dejavnosti.

Na državnem srečanju lahko z raziskovalnimi nalogami ter inovativnimi projekti, ki ustrezajo razpisnim pogojem, sodelujejo učenci in učenke zadnjih štirih razredov osnovnih šol ter dijaki in dijakinje srednjih šol.

Pogoj za sodelovanje na državnem srečanju je uvrstitev na regijskih ali mestnih srečanjih.

Raziskovalna področja in ocenjevalni kriteriji

Na državnem srečanju razpisujemo naslednja področja:

 1. astronomija ali fizika,
 2. biologija,
 3. biotehnologija, gozdarstvo, kmetijstvo ali veterina,
 4. ekologija z varstvom okolja,
 5. etnologija,
 6. farmacija, medicina ali zdravstvo,
 7. matematika ali logika,
 8. kemija ali kemijska tehnologija,
 9. psihologija ali pedagogika,
 10. ekonomija ali turizem,
 11. geografija ali geologija,
 12. slovenski jezik ali književnost,
 13. filozofija ali sociologija,
 14. zgodovina ali umetnostna zgodovina,
 15. interdisciplinarna področja,1
 16. druga področja,2
 17. elektrotehnika, elektronika in robotika,
 18. arhitektura, gradbeništvo ali promet,
 19. računalništvo ali telekomunikacije,
 20. tehnika ali tehnologija (tekstil, lesarstvo, strojništvo idr.),
 21. aplikativni inovacijski predlogi in projekti.

* na interdisciplinarno področje sodijo naloge, katerih vsebina se nanaša na vsaj dve raziskovalni področji in
morata biti zapisani na nalogi
** na tem področju se predstavijo naloge, katerih področje je razpisano na regijskem srečanju (to področje
mora na nalogi biti navedeno), ni pa razpisano kot posebno področje v tem razpisu ter mora biti zapisano na
nalogi

 

Državno srečanje poteka po dvokrožnem sistemu.

1. KROG

Na državno srečanje se uvrstijo raziskovalne naloge v skladu s pravili, opredeljenimi v ZOTKS Pravilniku o projektih na področju mladinskega raziskovalnega dela ter v II. točki razpisa. V prvem krogu člani posamezne strokovne komisije pregledajo in ocenijo vse prispele raziskovalne naloge ter izberejo do 6 najboljših nalog posebej za osnovne šole in srednje šole na posameznem področju. Izbrane naloge se uvrstijo v drugi krog srečanja. Izjema je področje »tehnika ali tehnologija«, kjer se v drugi krog uvrsti do 12 najboljših osnovnošolskih in do 12 srednješolskih nalog.

Nalog, ki se ne uvrstijo v drugi krog, njihovi avtorji na državnem srečanju ne predstavljajo, na drugi krog srečanja pa jih ZOTKS povabi kot poslušalce.

2. KROG

Raziskovalne naloge, ki so se uvrstile v drugi krog državnega srečanja, avtorji predstavijo strokovnim komisijam.

 Strokovne komisije ocenijo raziskovalne naloge glede na pisno delo in predstavitev raziskovalne naloge po naslednjih kriterijih (razen področja aplikativni inovacijski predlogi in projekti):

Ocena naloge možno

točk

 1. Raziskovalna odličnost naloge4 30
 2. Jasno opredeljen namen raziskovalne naloge in njena izvirnost 15
 3. Interpretacija rezultatov (preglednost, grafi, tabele) 10
 4. Navajanje literature in citiranje (označeno v besedilu naloge) 10
 5. Tehnična izvedba in dovršenost naloge (jezik, oblika, estetski izgled) 5
Ocena predstavitve in zagovora5
6 Zagovor – odgovarjanje na vprašanja (suverenost, poznavanje tematike) 20
 8. Jezik (jasen, razumljiv…) 5
 9. Časovno usklajena predstavitev naloge (bistvo problema, rezultati, plakat6) 5
Skupaj točk 100

4 Znotraj tega kriterija se dodatno ocenjuje še »interdisciplinarnost naloge« pri nalogah v področju »interdisciplinarna področja«, oziroma »upravičenost umestitve v druga področja« pri nalogah na področju »druga področja«.

5 Ocena predstavitve in zagovora se opravi le pri nalogah, ki so se uvrstile v drugi krog državnega srečanja.

6 Plakat ni obvezen del predstavitve, lahko pa kot vizualni povzetek raziskovalne naloge služi tudi za širšo promocijo raziskovalne naloge. Plakat, praviloma formata B1, naj vsebuje logotip ZOTKS in pripis: “Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije 2024”.

 

Strokovna komisija področja aplikativni inovacijski predlogi in projekti  oceni raziskovalne naloge glede na pisno delo in predstavitev raziskovalne naloge po naslednjih kriterijih:

Ocena naloge možno

točk

1. Inovativna vrednost predloga 30
2. Izvirnost in aplikativna vrednost predloga 15
3. Tehnična dokumentacija 10
4. Navajanje literature in citiranje (označeno v besedilu naloge) 10
5. Tehnična izvedba in dovršenost naloge (jezik, oblika, estetski izgled) 5
Ocena predstavitve in zagovora7
6.  Predstavitev in funkcionalnost 20
7.  Jezik (jasen, razumljiv…) 5
8. Časovno usklajena predstavitev 5
Skupaj točk 100

7 Ocena predstavitve in zagovora se opravi le pri nalogah, ki so se uvrstile v drugi krog državnega srečanja.

Izvajalci regijskih srečanj:

Osnovnošolci:

Regija Predvideni izvajalec Povezave
Ljubljana OŠ Riharda Jakopiča MOL in OS RJ
Maribor ZPM Maribor ZPM-MB in ZPM-MB
Podravje ZRS Bistra ZRS Bistra
Pomurje RC ZOTKS M. Sobota RC ZOTKS MS
Celje Mestna občina Celje MOC
Okolica Celja Mestna občina Celje MOC
Šaleška dolina Šolski center Velenje MR ŠD
Zgornje Podravje RC ZOTKS Maribor RC ZOTKS MB
Gorenjska Biotehniški center Naklo
Domžalsko-kamniška OŠ Trzin
Dolenjska z Belo Krajino Gimnazija Novo mesto GIM NM
Obalno-kraška UP, Fakulteta za management Koper UP FM
Primorska OŠ Danila Lokarja Ajdovščina Labirint
Koroška OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem OŠ Prežih
Notranjska OŠ 8. talcev Logatec
Zasavje Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje GESŠ

Srednješolci:

Regija Predvideni izvajalec Povezave
Ljubljana OŠ Riharda Jakopiča OS RJ
Maribor ZPM Maribor ZPM-MB in ZPM-MB
Podravje ZRS Bistra ZRS Bistra
Pomurje RC ZOTKS M. Sobota RC ZOTKS MS
Okolica Celja Mestna občina Celje MOC
Celje Mestna občina Celje MOC
Šaleška dolina Šolski center Velenje MR ŠD
Zgornje Podravje RC ZOTKS Maribor RC ZOTKS MB
Gorenjska Biotehniški center Naklo
Litijsko-kamniška Gimnazija Litija in GSŠRM Kamnik GSŠRM
Dolenjska z Belo Krajino Gimnazija Novo mesto GIM NM
Obalno-kraška UP, Fakulteta za management Koper UP FM
Severna Primorska Gimnazija Jurija Vege, Idrija
Koroška Gimnazija Ravne na Koroškem GIM Ravne
Zasavje Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje GESŠ

Način izbora ekipe za mednarodna tekmovanja

Način izbora za mednarodna tekmovanja in srečanja raziskovalcev je v priloženi datoteki.

Podporniki