Preskoči na vsebino

Psihologija

Ključni datumi

Rok za oddajo prijave

do 14. ure

Šolsko tekmovanje

Začetek med 12.30 in 13.30

Rok za vpis rezultatov šolskega tekmovanja

Objava seznama udeležencev državnega tekmovanja

Državno tekmovanje

Lokacija tekmovanja

Gimnazija Novo mesto

Vsebina tekmovanja

Tema tekmovanja je MIŠLJENJE.

Tekmovanje poteka v eni skupini za vse in zajema vsebine razpisane teme.

Pripravljalna gradiva

Viri za šolsko tekmovanje:

1. STRANI V UČBENIKIH:

Kompare, A., idr. (2010 in novejši ponatisi). Uvod v psihologijo. Učbenik za psihologijo v 2. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oz. strokovnega izobraževanja. Ljubljana: DZS.
– Kaj je mišljenje, str. 67 do 70
– Ustvarjalnost, str. 70 do 79

Kompare, A., idr. (2011 in novejši ponatisi). Spoznanja in dileme. Učbenik za psihologijo v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja. Ljubljana: DZS.
– Mislim, torej sem, str. 100 do 101
– Reševanje miselnih problemov, str. 102 do 108
– Ustvarjalnost, str. 108 do 109
– Razvoj mišljenja, str. 110 do 121

2. VIRI, KI SO DOSTOPNI NA SPLETU:
Članek: Potrebuješ, G. (2022). Soočanje z negativno pristranskostjo. Panika.

Soočanje z negativno pristranskostjo

Članek: Opaka, M. (2008). Ustvarjalnost – proces, oseba in produkt: Pregled nekaterih odkritij o ustvarjalnosti v zadnjem desetletju. Psihološka obzorja, 17(2), str. 77-90.
http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2008_2/opaka.pdf

Članek: Kurdija, N., Jakopič, T., in Gantar, T. (2020). Metoda šest klobukov razmišljanja – kako bolj učinkovito izvesti sestanek. Panika.
http://revijapanika.si/2020/08/20/metoda-sest-klobukov-razmisljanja-kako-bolj-ucinkovitoizvesti-sestanek/

Dodatni viri za državno tekmovanje:

Objava po šolskem tekmovanju.

Prijavnina

Prijavnina na tekmovanje je 2,5€. Ker je tekmovanje novo in organizirano šele 4.leto, je po mnenju ministrstva interesno.

Razglasitev rezultatov in nagrade

Rezultati bodo objavljeni v skladu s 32. členom Pravilnika o tekmovanju iz psihologije. Podelitev zlatih priznanj in nagrad bo na posebni prireditvi, ki bo predvidoma potekala junija 2024. Natančen datum in lokacija prireditve bosta določena naknadno in objavljena na spletni strani ZOTKS. Vsi nagrajenci bodo pravočasno prejeli vabila za prireditev.

Srebrna in bronasta priznanja prejmejo tekmovalci na šolo. V primeru napačnega vnosa podatkov v sistem, si ZOTKS pridržuje pravico zaračunavanja stroškov, ki nastanejo s ponovnim pošiljanjem priznanja.

Najuspešnejši tekmovalci v posameznem letniku prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na strokovni ekskurziji, ki jo bo organizirala ZOTKS v letu 2024.

Najboljši trije v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na enem izmed taborov, ki jih bo organizirala ZOTKS v poletnih mesecih 2024.