Preskoči na vsebino

Tekmovanje internet prihodnosti in internet stvari

Ključni datumi

Rok za prijavo

Državno tekmovanje

Lokacija tekmovanja

Fakulteta za elektrotehniko UL, Tržaška 25

Vsebina tekmovanja

Ali si predstavljate dan, ko vam bo zjutraj hiša sama skuhala kavo, vas avto sam odpeljal po opravkih, hladilnik sam naročil hrano, roboti sami obdelovali polja in proizvajali produkte, vi pa boste imeli več časa za zabavo in druženje? Ta dan ni več tako zelo daleč saj prihaja nova era interneta, ko le ta ne bo več le za nas ljudi pač pa za naprave, stroje, vozila, stvari.

Prihaja internet stvari!

Pametna mesta, pametni domovi, samo-vozeča vozila in pametne tovarne so le nekateri izmed mnogih primerov interneta stvari. Poglavitni gradniki interneta stvari so napredna elektronika, informacijsko komunikacijske tehnologije ter umetna inteligenca, katerih razvoj je v zadnjih letih eksponentno napredoval. Internet stvari bo spremenil prav vse gospodarske panoge in prinesel mnogo prednosti in tudi izzivov za vse nas.

Ali ste pripravljeni sodelovati in ustvarjati v tehnološki revoluciji interneta stvari?

Omrežje internet danes povezuje že več milijard ljudi in spremlja vsa področja našega življenja, dela in učenja. V internet pa nismo povezani le ljudje, pač pa tudi najrazličnejše naprave, stroji in stvari, čemur pravimo Internet stvari. Te naprave so lahko pametne ročne ure ali avtonomna vozila, povezne ključavnice ali industrijski roboti, skupno za njih pa je, da so inteligentne in povezane v omrežje internet. Ocenjuje se, da bo v letu 2025 število teh naprav, ki bodo povezane v internet in bodo med seboj komunicirale, preseglo 50 milijard. To je nekajkrat več kot bo kadar koli v internet povezanih ljudi.

Izhodišče je razumevanje delovanja omrežja internet, ki se prepleta s poznavanjem komunikacijskih tehnologij, računalniškega programiranja, kreiranjem spletnih aplikacij, obdelavo podatkov ter poznavanjem različnih mikrokrmilniških naprav in senzorjev. S tekmovanjem želimo spodbuditi razmišljanje o povezovanju naštetih elementov v uporabne aplikativne rešitve.

Pravila posameznih tekmovalnih panog

Način izvedbe tekmovanja

Tekmovanje poteka v obliki projektnega dela, kjer se ekipe dijakov pomerijo med seboj v razvoju rešitve interneta stvari. Ekipe po želji uporabijo izbrano opremo in gradnike (senzorje, mikrokrmilniško platformo Arduino, komunikacijske vmesnike, dostop do oblačnih platform itd.) iz katerih do tekmovanja poizkušajo razviti kar se da kreativno rešitev interneta stvari. Ekipe razvijajo rešitev s pomočjo mentorske podpore izbranega učitelja.

Na dan tekmovanja, bodo ekipe v deset (10) minutah (5 minut predstavitev, 2 minuti demo, 3 minutre vprašanja) predstavile komisiji svojo idejo, rešitev, rezultate projektnega dela in predstavile delujoči demo rešitve. Komisija bo ocenila projekte na podlagi kriterijske lestvice in določila zmagovalce tekmovanja internet stvari.

Pripravljalna gradiva

Pričakovana znanja

Od tekmovalcev se pričakuje, da poznajo naslednje tehnologije interneta stvari:

Poznavanje mikrokrmilniške platforme Arduino (nalaganje skic, namestitev knjižnic, branje serijskega vmesnika itd.);
Naprava Arduino in komunikacija s senzorji in aktuatorji (digitalni vhodi in izhodi, analogni vhodi, komunikacija I2C in SPI itd.);
Povezava naprave Arduino z omrežjem internet (Ethernet, Wi-Fi, LoRaWAN, NB-IoT itd.);
Poznavanje ene izmed oblačnih platform interneta stvari (npr. ThingSpeak, Ubidots, MyDevices, AWS itd.);
Zaželeno poznavanje razvoja spletnih aplikacij (HTML/CSS, JS, PHP, Python itd.).

Kdo lahko tekmuje?

Na tekmovanju lahko sodelujejo ekipe srednješolskih dijakov, ki štejejo največ pet (5) tekmovalcev. Vsaka ekipa ima lahko največ dva mentorja (učitelja).

Kriteriji ocenjevanja

Komisija bo predstavljene rešitve ocenila po naslednji kriterijski lestvici:

Izvirnost ideje – 20 %
Vključitev gradnikov interneta stvari – 10 %
Tehnična dovršenost rešitve – 30 %
Upoštevana uporabniška izkušnja – 10 %
Predstavitev rešitve – 30 %

Prijavnina

Prijavnine NI.

Razglasitev rezultatov in nagrade

Podelitev priznanj in nagrad za vsa tekmovanja, razen za tekmovanji pod številko 1 in 9 (za ti dve tekmovanji bo podelitev takoj po koncu tekmovanja) bo na posebni prireditvi v juniju 2024. Natančen datum in lokacija prireditve bosta določena naknadno in objavljena na spletni strani ZOTKS. Vsi nagrajenci bodo pravočasno prejeli vabila za prireditev.

Najuspešnejši tekmovalci v posamezni skupini (razen za tekmovanji pod številko 1 in 9) prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na strokovni ekskurziji, ki jo bo organizirala ZOTKS v letu 2024.

Najboljši trije v posamezni skupini pod pogojem, da so dobitniki zlatega priznanja (razen za tekmovanji pod številko 1 in 9), prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na enem izmed taborov, ki jih bo organizirala ZOTKS v poletnih mesecih 2024.

Za najboljše iz posameznih tekmovanj bo ZOTKS zagotovila tudi druge nagrade, ki bodo odvisne od prispevkov partnerjev in sponzorjev.