Preskoči na vsebino

Tekmovanje v 3D programiranju

Ključni datumi

Šolsko tekmovanje

Poteka med 5. 1. in 30. 1. 2024.

Državno tekmovanje

Lokacija tekmovanja

Fakulteta za elektrotehniko UL, Tržaška 25

Vsebina tekmovanja

Ob pojavu RepRap (September 2006) ter sledeče revolucije 3D tiskanja, ki jo je sprožilo dejstvo, da je njegova zgradba popolnoma OpenSource in OpenHardware se je med uporabniki 3D tiskalnikov pojavilo vprašanje na kak način izdelovat tise 3D predmete, ki so si v grobi obliki identični a imajo nekatere ali vse mere popolnoma različne. Med najbolj zagnanimi uporabniki 3D, ki v večjem deležu tudi obvladajo več programerskih jezikov se je zelo dobro uveljavil pristop 3D modeliranja z uporabo CAD modelirnika OpenSCAD. Vzrokov za tako razširjenost je več. 1. Je popolnoma OpenSouce (odprta koda); 2. deluje na vseh OS;  3. Predmete se da popolnoma parametizirat; 4. Izris paramatiziranih predmetov v kočni 3D zapis (.stl) lahko izvedemo tudi preko terminala. 6. izredna majhnost datotek (.scad) napram končnemu 3D zapisu. 7. Programski jezik modelirnika temelji na sintaksi C. Namen tega tekmovanja, je spodbujanje programerskega razmišljanja ter navajanje na osnove pisanja programske kode skozi ustvarjanje 3D predmetov.

Vsebina tekmovanja

Tekmovanje poteka s programom OpenSCAD (verzija 2014.01.29 dalje)
(dodatni predlogi drugih programov v katerih se programira 3D in je izhod tudi .stl so dobrodošli)

Pravila posameznih tekmovalnih panog

Kdo lahko tekmuje

Na tekmovanju lahko sodelujejo učenci osnovnih šol ter dijaki srednjih šol, katerih smer ne sme vsebovat predmeta programiranja. Če bo interes, se bo v drugem terminu izvedlo ob seminarju tudi prijateljsko tekmovanje za učitelje (OŠ/SŠ), kateri nimajo uradne računalniške izobrazbe.

Način izvedbe tekmovanja

Tekmovanje je dvostopenjsko, kot izbirno (razdeljeno v največ tri regije) in državno tekmovanje. Poteka v eni skupini. Mentorji morajo svoje tekmovalce prijaviti na tekmovanje najpozneje do 31. januarja 2023 na spletni strani www.zotks.si v prijavni sistem ZOTKiS. Tekmovalci tekmujejo posamezno po naslednjem programu:

-Vsi tekmovalci imajo popolnoma enak izziv.

-Vsi tekmovalci dobijo v roke ali prikazan na projekciji nek predmet ali napravo katero nato poizkušajo kar se da dobro reproducirat skozi programiranje ali pa dobijo izziv, da skozi programiranje skonstruirajo predmet, ki se ga bo dalo 3D natisnit z namenom rešit težavo nekega predmeta/naprave/situacije.

V kolikor imata dva tekmovalca identično število točk, odloča čas oddaje naloge.

Prepovedana je uporaba interneta razen ob oddaji nalog.
Prepovedana je uporaba vnaprej pripravljenih modulov, funkcij ter 2D/3D datotek (.dxf, .stl…) razen če le te priskrbi komisija (ter zraven priloži ustrezno dokumentacijo)

Trajane tekmovanja: 3 ure (240 min)

Kaj ima lahko tekmovalec na tekmovanju:

 • 1x A4 z OpenScad ukazi (lahko obojestranski list)
 • 4x nepopisan A4 za skiciranje
 • Pisalo
 • Svoj računalnik, z nameščenim OpenSCAD
  (o tej odločitvi vsaj 1 mesec prej obvestite organizatorja)

Ocenjevalni kriteriji

 • Parametrizacija predmeta: 5T
 • Definiranje lastnih funkcij in/ali modulov in/ali pogojnih stavkov: 4T
 • Upoštevanje pravil lepega programiranja(zamiki,komentarji…): 3T
 • Upoštevanje ustreznih dimenzij objekta: 1T
 • 3D natisljivost na FDM tiskalniku: 2T

Bonus točke:

 • animacija delovanja ali sestave: 2T
 • praktična uporabnost rešitve: 3T

Razglasitev rezultatov in nagrade

Podelitev priznanj in nagrad za vsa tekmovanja, razen za tekmovanji pod številko 1 in 9 (za ti dve tekmovanji bo podelitev takoj po koncu tekmovanja) bo na posebni prireditvi v juniju 2024. Natančen datum in lokacija prireditve bosta določena naknadno in objavljena na spletni strani ZOTKS. Vsi nagrajenci bodo pravočasno prejeli vabila za prireditev.

Najuspešnejši tekmovalci v posamezni skupini (razen za tekmovanji pod številko 1 in 9) prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na strokovni ekskurziji, ki jo bo organizirala ZOTKS v letu 2024.

Najboljši trije v posamezni skupini pod pogojem, da so dobitniki zlatega priznanja (razen za tekmovanji pod številko 1 in 9), prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na enem izmed taborov, ki jih bo organizirala ZOTKS v poletnih mesecih 2024.

Za najboljše iz posameznih tekmovanj bo ZOTKS zagotovila tudi druge nagrade, ki bodo odvisne od prispevkov partnerjev in sponzorjev.