Preskoči na vsebino

Novica /

In memoriam: dr. Saša A. Glažar (1939 – 2024)

Dr. Saša A. Glažar se je rodil 1939 leta v Ljubljani.

Leta 1967 je diplomiral na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo z nalogo Tenkoplastna kromatografija kondenziranih fosfatov. Istega leta se je kot mlad dipl. ing. kemijske tehnologije pridružil gibanju Znanost mladini, kjer je delovala tudi  sekcija za kemijo. Sodeloval je pri razvoju tekmovanja, ki je bilo tesno povezano z raziskovalnimi nalogami iz kemije. Magistriral je 1980 z delom Razvoj banke testov za kemijo, kar je že bila vsebina njegovega delovanja na ZOTKS. Leta 1988 je na Univerzi v Ljubljani na FNT uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom  Razvoj razumevanja kemijskih pojmov.

Predaval je na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo in na Pedagoški fakulteti, kjer je vzgojil množico učiteljev kemije na osnovnih šolah. Sodeloval je pri prenovi učnih načrtov, pisal učbenike in delovne zvezke ter vodil seminarje za mentorje.

Komisijo za tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja in Preglove plakete, pri Zvezi za tehnično kulturo Slovenije, je vodil 50 let. Zavzemal se je za popularizacijo področja in vzpodbujal mentorje pri poučevanju. Pripravljal je naloge za šolska, regijska in državna tekmovanja za osnovnošolce ter recenziral naloge za dijaško tekmovanje. Vsako leto je z velikim veseljem podeljeval priznanja najboljšim na prireditvi Zotkini talenti. Leta 2014 je za svoj prispevek k tekmovanju iz kemije prejel častni znak ZOTKS.