Preskoči na vsebino

Zgodovina

Več kot sto let je že minilo, kar je bil v Ljubljani ustanovljen prvi foto klub, s čimer smo Slovenci vstopili v dobo organiziranega delovanja na področju tehnične kulture. Leta 1946 je pod okriljem Fizkulturne zveze pričela delovati Komisija za tehniko in šport, dve leti kasneje pa ji je sledila samostojna organizacija Ljudska tehnika Slovenije, ki je bila leta 1972 preimenovana v Zvezo organizacij za tehnično kulturo Slovenije ali ZOTKS.

 

ZOTKS (in še pred njo Ljudska tehnika Slovenije) je v času svojega delovanja z načrtnimi akcijami ter neprekinjenimi izobraževalnimi programi bistveno prispevala h gospodarskemu in družbenemu razvoju slovenske družbe. Med neposredne rezultate njenega delovanja sodijo popularizacija znanstveno-raziskovalnega dela med mladimi in dvig tehnične kulture, predvsem pa uvajanje sodobne računalniške informatike v vse segmente slovenske družbe.

 

S svojo vseskozi vključujočo politiko je povezovala in vzpodbujala delovanje društev in organizacij s področij radioamaterstva, brodarstva, modelarstva, letalstva, jamarstva, potapljaštva, jadralstva, društev ljudske tehnike, astronavtike in raketarstva, izumiteljstva, avto-moto in foto-kino dejavnosti, šoferjev in avtomehanikov ter kmetijsko-tehnične dejavnosti. Glede na število posameznikov, ki so v zadnjega pol stoletja sodelovali v programih in akcijah ZOTKS ter njenih članic, lahko rečemo, da se je njeno delovanje neposredno dotaknilo vsaj vsakega tretjega prebivalca Slovenije.

 

Danes ima zveza status društva v javnem interesu in se povezuje s številnimi sorodnimi organizacijami v tujini.