Preskoči na vsebino

Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije

Ključni datumi

Rok za oddajo prijavnice

v elektronskem sistemu ZotkIs

Rok za oddajo raziskovalnih nalog

po pošti

Zaključni del tekmovanja

v Novem mestu

Lokacija srečanja

Zaključni del tekmovanja bo v petek, 15. marca 2024, v Novem mestu.

Vsebina srečanja

Pogoji za sodelovanje

Na tekmovanju lahko sodelujejo:

učenci osnovnih šol, ki imajo vpisan izbirni predmet Sodobna priprava hrane ali Načini prehranjevanja in

dijaki srednjih šol ter študentje višjih strokovnih šol kmetijske, gostinske in turistične, živilske, biotehniške smeri.

Naslovna tema za šolsko leto 2023/2024 je Jedi na žlico.

Raziskovalno nalogo je potrebno poslati v treh (3) tiskanih izvodih po navadni pošti na naslov Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Zaloška 65, 1000 Ljubljana. Prav tako je raziskovalno nalogo potrebno oddati na enem (1) elektronskem nosilcu (USB ključek). Na istem nosilcu je potrebno oddati še članek (za objavo v zborniku) z vključenimi fotografijami in recepti. Nosilec pošljite skupaj s tiskanimi izvodi raziskovalne naloge.

Pri pripravi raziskovalnih nalog, članka, fotografij in receptov je potrebno upoštevati PRAVILNIK o tekmovanju mladih raziskovalcev osnovnih šol pri predmetih Sodobna priprava hrane ali Načini prehranjevanja ter kmetijskih, živilskih, gostinskih in turističnih ter biotehniških srednjih ter višjih strokovnih šol z naslovom »Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije«

in

IZHODIŠČA za pripravo raziskovalnih nalog udeležencev tekmovanja “Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije”.

Za predstavitev svojega dela naj avtorji pripravijo grafični prikaz, in sicer ali plakat ali PowerPoint predstavitev. Prav tako naj avtorji posamezne naloge za končno predstavitev naloge na tekmovanju pripravijo nekatere jedi (tudi posodo, dekoracije in druge stvari) oz. druge izdelke, ki se nanašajo na njihovo nalogo.

Organizatorja, GRM Novo mesto – center biotehnike in turizma in Zveza za tehnično kulturo Slovenije, si pridržujeta pravico, da lahko po predstavitvi nalog na zaključnem tekmovanju na spletni strani posamezne organizacije objavita oddane naloge. Naloge bodo objavljene z namenom vzpostaviti primere dobrih praks, ki bodo lahko služili kot vodilo udeležencem in mentorjem, ki se bodo udeležili prihodnjih tekmovanj.

CELOTNO BESEDILO RAZPISA za šolsko leto 2023/2024 je na voljo tukaj.