Preskoči na vsebino

Vizija in poslanstvo

Naša vizija je ozaveščena družba, ki bo tehniko in njen napredek razumela in uporabljala tako, da ji bo le-ta zagotavljal blagostanje, a tudi trajen obstoj človeštva in njegovega naravnega okolja.

Pogled ZOTKS je vseskozi uprt v prihodnost.
V ideje in znanja jutrišnjega dne. Mlade raziskovalce vzgaja v kreativne in inovativne posameznike, ki bodo s svojim delovanjem prispevali k:
  • trajnostnemu razvoju,
  • reševanju okoljskih izzivov,
  • ohranjanju in razvoju zdravega naravnega okolja ter
  • spodbujanju visoke življenjske ravni tako posameznikov kot družbe v celoti.

 

Naše poslanstvo je uveljavljanje kulture inovativnega znanstvenega razmišljanja, spodbujanje medsebojnega dialoga različnih tehnično naravnanih nevladnih in javnih organizacij ter predvsem predano in motivirano delo z otroki in mladimi – v naših programih in akcijah jih vsako leto sodeluje več kot 60.000. Prizadevamo si za dvig priljubljenosti znanosti in tehnike med otroki in mladimi ter za spodbujanje in razvijanje njihove inovativnosti, ustvarjalnosti in raziskovalnega duha. V okviru naših dejavnosti in pod skrbnim vodstvom mnogih prizadevnih mentorjev in mentoric otroke in mlade iz leta v leto uvajamo v raziskovalno delo, učimo uporabe logike v vsakdanjem življenju, pri učenju matematike, naravoslovja in jezikov jih usposabljamo za praktično uporabo znanja kemije, biologije in tehnike ter jih vodimo v svet inovativnih tehnologij, elektronike, robotike, konstruktorstva, tehnologij obdelav in modelarstva. Mnogim otrokom in mladim omogočamo dodatno plemenitenje znanja na številnih raziskovalnih taborih, poletnih šolah in delavnicah.

 

Naši cilj so:

  • spodbujati in razvijati inovativnost, naravoslovno tehniško ustvarjalnost, konstruktorstvo in raziskovalno dejavnost,
  • popularizacija znanosti med mladimi in uvajanje mladih v raziskovalno znanstveno delo,
  • širjenje znanja o sodobnih znanstvenih in tehničnih dosežkih ter spodbujanje njihove uporabe, da bi zagotovili trajnostni razvoj in varovanje naravnega okolja,
  • odkrivanje nadarjene mladine in podpiranje ter spodbujanje razvoja sposobnosti mladih v šoli in zunaj nje,
  • prispevati k ozaveščanju mladih za zmanjševanje dejavnikov tveganja, ki so jim mladi sicer izpostavljeni v družbi.