Preskoči na vsebino

Sociologija

Ključni datumi

Odprte so prijave na tekmovanje

Zadnji rok za prijavo tekmovalcev

Šolsko tekmovanje iz sociologije

Začetek med 12.30 in 13.30

Rok za vpis rezultatov šolskega tekmovanja

Objava seznama udeležencev državnega tekmovanja

državno tekmovanje

Začetek ob 14. uri

Lokacija tekmovanja

Filozofska fakulteta Ljubljana

Vsebina tekmovanja

Tema tekmovanja je DRUŽINA.

Tekmovanje poteka v eni skupini za vse in zajema vsebine razpisane teme.

Pripravljalna gradiva

Literatura za nivo šolskega tekmovanja:

  • Sociologija. Učbenik za sociologijo v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja, poglavje Družina
  • Zaviršek, Darja. 2020. Družinski pojmovnik za mlade, založba Aristej – prva tri poglavja od str. 10 do str. 61. (»Družine, vsepovsod družine«, »Sorodstvo in njegova zapletena pravila« in »Zgodovina družin«

Dodatna literatura za državno tekmovanje:

  • Rener, Tanja, Mateja Sedmak, Alenka Švab in Mojca Urek. 2006. Družine in družinsko življenje v Sloveniji. Koper: Založba Annales (Tretje poglavje (Alenka Švab: Družinske spremembe, str. 63 – 87) in
  • sedmo poglavje (Mateja Sedmak: Nasilje v družinah, str. 163 – 189)

 

Razglasitev rezultatov in nagrade

Rezultati bodo objavljeni v skladu s 32. členom Pravilnika o tekmovanju iz sociologije. Podelitev zlatih priznanj in nagrad bo na posebni prireditvi, ki bo predvidoma potekala junija 2024. Natančen datum in lokacija prireditve bosta določena naknadno in objavljena na spletni strani ZOTKS. Vsi nagrajenci bodo pravočasno prejeli vabila za prireditev.

Srebrna in bronasta priznanja prejmejo tekmovalci na šolo. V primeru napačnega vnosa podatkov v sistem, si ZOTKS pridržuje pravico zaračunavanja stroškov, ki nastanejo s ponovnim pošiljanjem priznanja.

Najuspešnejši tekmovalci v posameznem letniku prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na  strokovni ekskurziji, ki jo bo organizirala ZOTKS v letu 2024.

Najboljši trije v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na enem izmed taborov, ki jih bo organizirala ZOTKS v poletnih mesecih 2024.