Preskoči na vsebino

Organi ZOTKS

Kot društvo v javnem interesu ZOTKS deluje v skladu z veljavnim Zakonom o društvih, ki določa tudi sestavo njenih notranjih organov in njihovega delovanja. Delovanje ZOTKS je javno. Za formalno in vsebinsko delovanje ZOTKS so odgovorni člani s statutom določenih organov društva ter strokovne komisije in strokovno-razvojni svet. Pri delu z mladimi upoštevamo smernice za varstvo otrokovih pravic in pravila obnašanja za osebe, ki so v stiku z mladoletnimi osebami.

Predsednik upravnega odbora

prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik E-pošta

Podpredsednika upravnega odbora

prof. dr. Janez Bešter E-pošta

Rado Stojanovič E-pošta

Glavni tajnik

Jožef Školč E-pošta

Člani upravnega odbora

 1. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, predsednik
 2. dr. Janez Bešter, podpredsednik
 3. Rado Stojanovič, podpredsednik
 4. Jožef Školč, glavni tajnik
 5. Aleš Žitnik,  član
 6. dr.  Robert Repnik, član
 7. dr. Mojca Juriševič, članica
 8. Gabriela Hladnik, članica
 9. dr. Mark Pleško, član

Člani nadzornega odbora

 1. Tone Hrovat, predsednik
 2. dr. Roman Dorn, član
 3. Marija Osredkar, članica

Člani častnega razsodišča

 1. dr. Simona Klemenčič, predsednica
 2. Andrej Jus, član
 3. dr. Borut Jurčič Zlobec, član

Nadomestni člani častnega razsodišča

 1. dr. Boris Aberšek, nadomestni član
 2. Mateja Hrast,  nadomestna članica
 3. Tatjana Cvelbar, nadomestna članica

Letno poročilo ZOTKS in članic

Vsako leto ZOTKS objavi poročilo o delu v predhodnem letu. V poročilo vključujemo tudi predstavitev dela članic. Članice svoja poročila oddajo vsako leto do 18. januarja na obrazcu.

Letna poročila ZOTKS