Preskoči na vsebino

Novica /

Med najzaslužnejšimi prostovoljci leta 2023 tudi mag. Gorazd Ivan Gumzej

Državni svet je podelil plakete Državnega sveta najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam s področja civilne družbe za leto 2023. Plakete za prostovoljsko delo je letos prejelo 15 posameznikov in organizacij.

Med letošnjimi nagrajenci je tudi mag. Gorazd Ivan Gumzej za izjemen prispevek v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju vzgoje in izobraževanja, s svojim prostovoljskim delom, entuziazmom in znanjem pa tudi pomembno prispeva k razvoju in širjenju tehnične kulture med mladimi.

Gorazd Ivan je prvih 15 let svojega poklicnega udejstvovanja poučeval tehnično vzgojo na eni izmed mariborskih osnovnih šol, leta 1991 je postal predavatelj na Katedri za tehnično vzgojo Pedagoške fakultete v Mariboru, kasneje je poučeval didaktiko tehnike na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Je izjemno prizadeven in uspešen promotor tehnične kulture na različnih področjih. Fotografija je njegov najljubši konjiček. V dejavnosti Zveze za tehnično kulturo Slovenije se je začel vključevati najprej kot učitelj in mentor, nato pa je prevzel vodenje ter organiziranje regijskih srečanj in tekmovanj mladih tehnikov. Sodeloval  je pri ustanovitvi Regionalnega centra ZOTKS v Mariboru ter prevzel strokovno vodenje tekmovanj mladih tehnikov in modelarjev. Njegovo strokovno znanje je nepogrešljivo v ocenjevalnih komisijah. Dejaven je kot recenzent na regijskih in državnih srečanjih mladih raziskovalcev, predvsem na področju tehnike, računalništva in elektrotehnike. Dobrih 30 let pa sodeluje tudi v programih Zveze prijateljev mladine Maribor.

Čestitamo!

Foto: Državni svet RS