Preskoči na vsebino

Novica /

Prejemniki srebrnega priznanja ZOTKS od 2005 do danes

2024

 • dr. Janja Majer Kovačič
 • dr. Tatjana Kikec
 • Renata Štritof
 • Mojca Alif
 • dr. Miha Slapničar
 • Domen Vaupotič
 • mag. Tim Prezelj
 • dr. Luka Fürst
 • Klemen Pečnik
 • Domen Dolenc
 • Borut Blažina
 • Bine Logar
 • Marko Malec
 • Osnovna šola Gornji Petrovci
 • Osnovna šola Domžale
 • II. gimnazija Maribor

2023

 • Marko Šajnovič
 • Marjeta Gradišnik Mirt
 • Nataša Marčič
 • Damijan Vodušek
 • dr. Blaž Zmazek
 • Saša Ogrizek
 • dr. Lara Lusa
 • Marjan Jenko
 • Miha Kozjek
 • dr. Matej Zadravec
 • Marko Glušič
 • Matej Sinic

2022

 • Viljem Osojnik
 • Katja Holnthaner Zorec
 • mag. Katja Stopar
 • Mateja Hrast
 • dr. Darko Pevec
 • Igor Prešern
 • dr. Matic Lozinšek
 • mag. Marlena Skvarča
 • Prostovoljno gasilsko društvo Bolehnečici

2021

 • dr. Mateja Ploj Virtič
 • Anita Fartek
 • Manica Karba
 • Miha Kočar
 • Helena Derstvenšek
 • Lucija Fan Mervič
 • dr. Erika Glasenčnik
 • dr. Matej Huš
 • Marand, d. o . o.

2020

 • Andrej Vrbec
 • Bojan Jandrašič
 • dr. Ivanka Huber
 • Marjana Draksler
 • Marko Šifrar
 • dr. Matej Črepinšek
 • Mojmir Mosbruker
 • Peter Vrčkovnik
 • Suzana Vešligaj
 • Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen
 • Šolski center Celje
 • Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

2019

 • Jože Vreže
 • dr. Slavko Kocijančič
 • dr. Aleksander Zidanšek
 • Blaž Korent
 • Uroš Remenih
 • dr. Darko Dolenc
 • Tatjana Jagarinec
 • Beno Urbič
 • Danila Hrovat
 • dr. Stane Klemenčič
 • Matko Mioč
 • Miha Čuden
 • Andrej Kogovšek
 • Osnovna šola Hudinja

2018

 • Margareta Obrovnik Hlačar
 • dr. Simona Klemenčič
 • Gabrijela Hladnik
 • dr. Matjaž Perc
 • dr. Aleš Smrekar
 • Bojan Čas
 • Islam Mušić
 • Milan Gabršek
 • Anton Petrovič
 • Marjan Horvat
 • Anton Hanželič
 • Dušan Meznarič
 • Igor Urh
 • Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

2017

 • Breda Pungerčar
 • mag. David Rihtaršič
 • Igor Hrovatič
 • Jernej Böhm
 • Ljubica Jamnik
 • Mitja Maruško
 • Nina Gržinič Frelih
 • Simon Konečnik
 • Tomaž Plestenjak
 • Uroš Čadež
 • Uroš Čibej

2016

 • mag. Anita Povše
 • Anton Slana
 • Erika Jarič
 • Janez Korbar
 • Marija Osvald Novak
 • Marija Premrl
 • Matej Pavlič
 • dr. Stojan Kostanjevec
 • Štefan Bakan
 • Vesna Pleterski
 • Viljem Podgoršek
 • Društvo BEST
 • Občina Zreče

2015

 • Dimijana Sisinger
 • dr. Dominik Benkovič
 • Janko Grošelj
 • Korina Kantoci
 • dr. Maja Perme Pohar
 • Milan Perne
 • Mojca Ževart
 • Roman Ložar
 • Sonja Čerpnjak

2014

 • Borut Breščak
 • Edvard Vrabič
 • dr. Nives Vrbič Kugovič
 • dr. Vito Grubelnik
 • Društvo potapljačev Vidra, Krško
 • Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje
 • Vrtec Rogaška Slatina

2013

 • dr. Aleš Gačnik
 • dr. Andrej Godec
 • Bogdan Jazbec
 • Darja Kokalj
 • dr. Konrad Steblovnik
 • dr. Marjan Krašna
 • Nataša Mrgole Jukič
 • dr. Nataša Vaupotič
 • Združenje šoferjev in avtomehanikov Krško

2012

 • dr. Andrej Fištravec
 • Bogdan Sušnik
 • Franc Gomboc
 • Ivan Hrastnik
 • Jože Režonja
 • Regina Cipot
 • dr. Tone Ravnikar
 • Vojko Kogelj
 • Klub letalcev Vrhnika
 • Osnovna šola Franceta Bevka Ljubljana

2011

 • Anton Šijanec
 • dr. Borut Jurčič Zlobec
 • Franc Bogataj
 • Irena Kodele Krašna
 • Janja Benedik
 • Jernej Vuga
 • Jožica Jurgec
 • Jože Režonja
 • Majda kramberger Belšak
 • Matjaž Bolta
 • Mladen Rodeš
 • Rajko Bizjak
 • Robert Grah
 • Said Bešlagič
 • Štefan Oštir
 • Violeta Štefanovik
 • Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj

2010

 • Andreja Gorše
 • Andrej Nemec
 • Blanka Kojc
 • Dimitri Valantič Dimitri
 • Dušan Kotnik
 • Irena Rola Bek
 • Janez Bonač
 • Lidija Tratnjek
 • Ludvik VičičMarjeta Čas
 • Marko Ferjančič
 • Matej Fortunat
 • dr. Milan Svetec
 • Slavko Car
 • Suzana Kovač
 • Sandi nemec
 • Vladimir Širec
 • Osnovna šola Jela Janežiča Škofja Loka

2009

 • Aleksandra Nana Rituper Rodež
 • Borut Kraut
 • Daniel Bernard
 • Franci Klasinc
 • Janez Bergant
 • Johann Laco
 • Julijan Golavšek
 • Martin Knuplež
 • Milan Petek
 • Milko Lesničar
 • Olga Dmitrovič

2008

 • Bogdan Urban Bogdan
 • Bojan Rovtar
 • Friderik Majhenič
 • dr. Jelko Urbančič
 • Marija Cehner
 • Marinka Kovač
 • mag. Matjaž Jaklin
 • Stanka Florjančič
 • Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci
 • Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor
 • Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj
 • Osnovna šola Velika Nedelja
 • Srednja strojna šola Maribor

2007

 • dr. Boris Aberšek
 • dr. Borut Cerkovnik
 • mag. Gorazd I. Gumzej
 • Jože Dular
 • Laslo Herman
 • Marjan Kardinar
 • dr. Robert Repnik
 • Roman vavpotič
 • Janez Zazvonil
 • Osnovna šola III Murska Sobota

2006

 • Breda Novak
 • Jože Benec
 • Marija Osredkar
 • Primož Škulj
 • Srečko Štajnbaher
 • Tatjana Cvelbar
 • Gimnazija Murska Sobota
 • Srednja kmetijska šola Grm, Novo Mesto