Preskoči na vsebino

Regionalni center s sedežem v Mariboru

V sklopu ZOTKS že več kot dvajset let deluje regionalni center za Podravje (s sedežem v Mariboru). Regionalni center smo ustanovili na podlagi posebnih dogovorov, ki smo jih sklenili z občinami, na območju katerih center deluje. Vse od začetka v centru uspešno izvajamo številne dejavnosti, med katerimi je potrebno še posebej omeniti regijska tekmovanja iz znanja. V centru organiziramo tudi številne raziskovalne tabore in delavnice ter druge dejavnosti. Njegov namen je popularizacija tehnike, naravoslovja, raziskovanja in znanosti ter tudi evidentiranje in nadaljnji razvoj nadarjenih. Sodeluje tudi v skrbi za usmerjanje otrok in mladih v usposabljanje in šolanje na področju tehnike in naravoslovja ter uvajanje v znanost in raziskovalno dejavnost.

Naloge regionalnega centra so predvsem:

  • uresničevanje poslanstva in ciljev ZOTKS na območju delovanja ter učinkovito izvajanje dejavnosti ZOTKS v korist mladih iz vključenih občin,
  • priprava in izvedba šolskih, občinskih in regijskih tekmovanj ter srečanj mladih raziskovalcev in tehnikov,
  • priprava in izvedba raziskovalnih taborov, seminarjev in drugih prireditev (lokalnega značaja ali kot nosilec državnega oz. mednarodnega značaja),
  • povezovanje dela različnih društev in organizacij s področja tehnične kulture, ki delujejo na območju, ki ga pokriva regionalni center, in strokovna pomoč pri njihovem delu,
  • izobraževanje in usposabljanje mentorjev za izvajanje programov na šolah, v mladinskih klubih itd.,
  • skrb za nadarjene otroke oz. učence in učenke ter zagotavljanje njihove udeležbe na tekmovanjih, srečanjih, taborih, poletnih šolah itd. (na lokalni, državni in mednarodni ravni),
  • povezovanje sorodnih programov, ki jih ločeno izvajajo različne organizacije.