Preskoči na vsebino

Poletna šola kemijskih znanosti 2023

  • 26. 06. 2023 - 30. 06. 2023
  • dijaki, vsaj zaključen 1. letnik srednje šole
  • 16 udeležencev
  • Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL
  • Vsa prosta mesta so zasedena, zato prijave niso več mogoče.

Vsebina

Prijave so mogoče samo na čakalni seznam, saj bodo prednost pri prijavi imeli nagrajenci državnega tekmovanja iz znanja kemije, ki bo v maju. Po objavi uradnih rezultatov bomo ostale prijave potrjevali po vrstnem redu prijav in vas o tem obvestili.

Si v srednji šoli in te veseli svet kemijskih poskusov? Pridruži se nam in skupaj bomo odkrili svet eksperimentov. Letošnja poletna šola kemijskih znanosti bo zelo posebej pestra, saj smo vam pripravili različne delavnice.

V prvi delavnici bo potekala sinteza aspirina – izvedli boste reakcijo tvorbe estra, spoznali tehnike ločevanja in izolacije produkta, ter določili čistost produkta in njegove kisle ali bazične lastnosti. Razen tega boste sintetizirali tudi cimetovo kislino; reakcijo boste izvedli v majhnem merilu, in jo spremljali s kromatografijo. Na koncu boste izolirali in očistili produkt, ter določili tališče.

Naslednji dan boste spoznali kvalitativno analizno kemijo – kako ugotoviti, kaj sploh je v vzorcu. Z barvnimi dokaznimi reakcijami boste določili sestavo vzorcev soli. Razen tega se boste spoznali tudi s kvantitativno analizno kemijo – koliko je neke snovi v vzorcu. Spoznali boste tehnike in vrste titracij in v nekaj realnih vzorcih tako določili različne snovi.

Tretji dan boste v eni delavnici določili koncentracijo ortofosfatov (ena izmed oblik fosforja) v prsti in ovrednotili njihov doprinos k evtrofikaciji površinskih vod. Fosfor je eden izmed ključnih hranil in je zato dandanes pomembna sestavina umetnih gnojil, ki se uporabljajo v poljedelstvu. Ta gnojila se s padavinami lahko spirajo s tal v bližnje površinske vode ter prispevajo h prekomernemu vnosu hranil, posledično pa prihaja do prekomerne rasti fotosinteznih organizmov in nastanka evtrofikacije. V delavnici boste tako najprej ekstrahirali ortofosfate iz različnih prsti in s pripravo umeritvene krivulje določili njihovo koncentracijo. Na koncu boste izračunali, kakšen bi bil doprinos takšne prsti na pojav evtrofikacije bližnjega jezera ob pojavu padavin.

V drugi delavnici tega dne boste najprej z reakcijo kondenzacije med izbranima diaminom in aldehidom pripravili salenske ligande. To so običajno simetrične spojine, ki se s pomočjo koordinativnih vezi vežejo na kovinski ion. Pri tem nastanejo stabilne koordinacijske spojine. Takšne spojine z različnimi kovinskimi ioni boste pripravili po izolaciji salena – zelo barvito bo!

Četrti dan se boste v delavnici ukvarjali z encimi. Ti so beljakovine, ki lahko katalizirajo različne kemijske reakcije, kar včasih s pridom izkoriščamo v vsakdanjih izdelkih. Tako kar nekaj encimov najdemo na primer v pralnih praških in tekočih detergentih za pranje perila, da pomagajo pri odstranjevanju trdovratnejših madežev. Prisotnost proteaz (encimov, ki razgrajujejo druge beljakovine) v pralnih sredstvih lahko potrdimo z enostavnimi in malo manj enostavnimi eksperimenti, ki jih boste spoznali na delavnici. Testirali boste razgradnjo želatine in nastavili poskusno pranje z azokazeinom obarvanih kosov blaga. Poleg tega boste testirali tudi razgradnjo modelnega substrata (goveji serumski albumin), kjer se boste spoznali še s poliakrilamidno gelsko elektroforezo. Če želite, lahko prinesete svoje vzorce pralnega praška oziroma tekočega detergenta za pranje perila, da bodo poskusi še bolj zanimivi. Ne pozabite si slikati embalaže oziroma sestavin pralnega sredstva!

Če bo čas dopuščal, bomo iz različnih živalskih virov (jajc, jeter …) izolirali lipide in z uporabo Liebermann-Burchardovega reagenta določili vsebnost holesterola v teh vzorcih. Zadnji dan poletne šole boste v laboratorijskem merilu izvedli sintezo sode po Solvayevem postopku. Pri tem boste spoznali osnovne principe vodenja sinteze v reaktorju in varno delo s kemikalijami. Soda (natrijev karbonat) se večinoma uporablja v proizvodnji detergentov, mehčal in v steklarski industriji. V svetovnem merilu potrebe po tej snovi dosegajo že 60 milijonov ton letno.

Delavnice bodo potekale na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, Večna pot 113.

Za tiste, ki želite, bo spanje z zajtrkom in večerjo organizirano v enem od dijaških domov.

Za prevoz na poletno šolo poskrbite sami.

Vodja in mentorji

Dr. Andrej Godec, predavatelj na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani in zunanji sodelavec ZOTKS. Mentorji posameznih delavnic so napisani v urniku, ki ga bomo objavili kasneje.

Kaj potrebujem?

Zaščitno haljo, zaščitna očala ter zaprte čevlje za delo v laboratoriju (japanke in sandali niso primerna obutev), pisala, beležko,

Osebne stvari za vsak dan, brisačo, copate (v primeru bivanja v dijaškem domu), zdravstveno izkaznico, osebno izkaznico ali potni list.

Prijave

Prijave* sprejemamo do zasedbe mest oziroma najkasneje do 22. junija 2023. Prijave sprejemamo izključno preko spletnega prijavnega sistema, preko elektronske pošte niso možne niti prijave niti rezervacije mest. Prijave so mogoče le na čakalni seznam. Prednost pri prijavi bodo imeli zmagovalci državnega tekmovanja v znanju kemije, ki bo 6. maja. Nekaj dni po objavi uradnih rezultatov bomo mesta sprostili za ostale po vrstnem redu prijav in prijavljene obvestili, če so na tabor sprejeti (uradni rezultati so lahko objavljeni šele po vrednotenju vseh morebitnih ugovorov). Do obvestila, če ste na tabor sprejeti, ne plačujte prispevkov.

Navodila za prijavo in povezavo do prijavnega sistema najdete tukaj.

* V primeru sprememb pogojev izvajanja ali premajhnega števila udeležencev si organizator pridržuje pravico do spremembe programa ali višine prispevka oziroma odpovedi poletne šole.

Ob prijavi je potrebno vplačati prostovoljni prispevek za udeležbo v višini 90,00 EUR (oziroma 220,00 EUR če boš spal/a v dijaškem domu, tj. skupaj s prenočiščem, zajtrki in večerjami) na TR ZOTKS: SI56 6100 0000 5312 940 (Delavska hranilnica), sklic 00 050104 (Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Zaloška 65, 1000 Ljubljana). S prispevki in drugimi finančnimi viri bomo pokrili nastanitev in prehrano za udeležence in mentorje, strokovno delo, gradiva, nezgodno zavarovanje ipd. Do obvestila, če ste na tabor sprejeti, ne plačujte prispevkov.

Dodatne informacije

Na telefonski številki 01 25 13 727 oziroma e-naslovu tabori@zotks.si.