Preskoči na vsebino

Poletna šola kemijskih znanosti 2024

  • 25. 06. 2024 - 28. 06. 2024
  • dijaki, vsaj zaključen 1. letnik srednje šole
  • 16 udeležencev
  • Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL

Vsebina

Prijave se bodo odprle 15. aprila ob 14:00

Prijave so mogoče samo na čakalni seznam, saj bodo prednost pri prijavi imeli nagrajenci državnega tekmovanja iz znanja kemije, ki bo v maju. Po objavi uradnih rezultatov v maju bomo ostale prijave potrjevali po vrstnem redu prijav in vas o tem obvestili.

Si v srednji šoli in te veseli svet kemijskih poskusov? Pridruži se nam in skupaj bomo odkrili svet eksperimentov. Letošnja poletna šola kemijskih znanosti bo zelo pestra, saj smo vam pripravili različne delavnice. Hitro preberi navodila za prijavo in izpolni prijavnico.

V okviru ene od delavnic se bomo spoznali s trenutno najbolj razširjenim onesnaževalom – mikroplastiko. Mikroplastika so delci plastike v velikosti od 1 μm do 1 mm, ki so kljub svoji inertnosti v okolju zelo mobilni; na primer mikroplastika, ki nastaja na kopnem, se z dežjem velikokrat spira v vodni ekosistem ter nato z rekami potuje vse do oceanov. Tekom svoje poti pa prihaja v kontakt tudi z drugimi (raztopljenimi) onesnaževali, ki jim mikroplastika predstavlja nosilec za vezavo. Ta onesnaževala nato skupaj z mikroplastiko potujejo naprej po okolju in ogrožajo številne organizme. V okviru delavnice si bomo pogledali različne tipe mikroplastike, ki nastajajo tekom vsakdanjih opravil in ovrednotili njen potencial za prenos onesnaževal po vodnem okolju. Izvedli bomo poskus adsorpcije modelnega onesnaževala in ovrednotili hitrost vezave, potencialno desorpcijo in izračunali kinetiko adsorpcije.

Verjetno vsi veste, da anorganske spojine, kot je na primer natrijev klorid, kristalizirajo. A kristale lahko tvorijo tudi organske spojine in celo biološke molekule. Kristalizirajo lahko proteini in nukleinske kisline, analiza teh kristalov pa nam omogoča določitev strukture bioloških molekul. Na delavnici se bomo preizkusili v uspešnosti kristalizacije kokošjega lizocima, pogoje za kristalizacijo si boste izbrali sami. Medtem ko bomo čakali, da lizocim kristalizira, pa se bomo spoznali z metodami za izolacijo proteinov. Izolirali bomo zeleni fluorescirajoči protein (GFP), nato pa bomo preverili, kako različni pogoji (pH in temperatura) vplivajo na stabilnost proteinov.

Pri delavnici iz analizne kemije se bomo spoznali z dvema klasičnima metodama analize – gravimetrijo in titrimetrijo. V dopoldanskem terminu bomo z gravimetrijo določili vsebnost kalcija v vzorcu kalcijeve šumeče tablete. Enako določitev bomo nato opravili še z moderno instrumentalno metodo. V popoldanskem terminu pa bomo z dvema vrstama titracije določili količino bakra v neznanem vzorcu.

V naslednji delavnici bomo izvedli prašne eksplozije gorljivih prahov v Hartmanovi cevi, ki nam omogoča meritve eksplozijskih parametrov. Vzporedno bomo opravili karakterizacijo izbranih prahov, ki nam bodo pomagale opisati razlike v eksplozijskih parametrih in bodo osnova za oceno občutljivosti in posledice prašnih eksplozij.

Na delavnici iz organske kemije boste dijaki iz rastlinskih materialov (listov rastlin) ekstrahirali rastlinska barvila, jih kromatografsko ločili in izolirali beta-karoten ter alfa-klorofil. Uspešnost izolacije bodo nato preverili z UV-Vis spektroskopijo.

V delavnici iz anorganske kemije pa boste z večstopenjsko sintezo iz elementarnega bakra pripravili bakrov(I) klorid. Pri tem boste spoznali osnovne postopke v sintezni kemiji. Ker se spojine, ki vsebujejo baker v oksidacijskem stanju +1, zlahka oksidirajo, se boste seznanili tudi, kako takšno oksidacijo preprečimo.

Kje in kdaj

Delavnice bodo potekale na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, Večna pot 113.

Za tiste, ki želite, bo spanje z zajtrkom in večerjo organizirano v enem od dijaških domov.

Za prevoz na poletno šolo poskrbite sami.

Vodja in mentorji

Dr. Andrej Godec, predavatelj na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani in zunanji sodelavec ZOTKS. Mentorji posameznih delavnic so napisani v urniku, ki ga bomo objavili kasneje.

Kaj potrebujem?

Zaščitno haljo, zaščitna očala ter zaprte čevlje za delo v laboratoriju (japanke in sandali niso primerna obutev), pisala, beležko, osebne stvari za vsak dan, brisačo, copate (v primeru bivanja v dijaškem domu), zdravstveno izkaznico, osebni dokument.

Soorganizatorji in podporniki

ZOTKS in FKKT

Prijave

Prijave so mogoče samo na čakalni seznam. Prednost pri prijavi bodo imeli zmagovalci državnega tekmovanja v znanju kemije, ki bo 11. maja. Nekaj dni po objavi uradnih rezultatov bomo mesta sprostili za ostale po vrstnem redu prijav in prijavljene obvestili, če so na tabor sprejeti (uradni rezultati so lahko objavljeni šele po vrednotenju vseh morebitnih ugovorov). Do obvestila, če ste na tabor sprejeti, ne plačujte prispevkov

Prijave* sprejemamo do zasedbe mest oziroma najkasneje do 19. junija 2024. Prijave sprejemamo izključno prek spletnega prijavnega sistema, preko elektronske pošte niso možne niti prijave niti rezervacije mest. Navodila za prijavo in povezavo do prijavnega sistema najdete tukaj.

Ob prijavi je potrebno vplačati prostovoljni prispevek za udeležbo v višini 90,00 EUR (oziroma 220,00 EUR če boš spal/a v dijaškem domu, tj. skupaj s prenočiščem, zajtrki in večerjami) na TR ZOTKS: SI56 6100 0000 5312 940 (Delavska hranilnica), sklic 00 050104 (Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Zaloška 65, 1000 Ljubljana). S prispevki in drugimi finančnimi viri bomo pokrili nastanitev in prehrano za udeležence in mentorje, strokovno delo, gradiva, nezgodno zavarovanje ipd.

Če prijava ČAKA NA POTRDITEV ali je na ČAKALNEM SEZNAMU, prispevka ne plačujte, ampak počakajte na obvestilo, da je prijava sprejeta.

 

* V primeru sprememb pogojev izvajanja ali premajhnega števila udeležencev si organizator pridržuje pravico do spremembe programa ali višine prispevka oziroma odpovedi tabora.

 

Dodatne informacije

dobite na telefonski številki 01 25 13 727 oziroma e-naslovu tabori@zotks.si.