Preskoči na vsebino

Raziskovalni tabor Rogla 2024

 • 07. 07. 2024 - 13. 07. 2024
 • za 13 let in več
 • 16 udeležencev
 • Rogla

Vsebina

Če imaš 13 ali več let, te zanima arhitektura, želiš raziskovati svet žvrgolenja ptic, se z nami vrniti v kameno dobo ali postati botanični mojster, hitro preberi navodila za prijavo, izpolni prijavnico in se nam pridruži. Na taboru pa bomo poskrbeli tudi za adrenalinski spust s sankami, panoramski ogled Rogle, kopanje v bazenu, morda se bomo podali tudi na Pot med krošnjami in Škratovo učno pot in izvedli nočni lov na metulje, udeleženci pa boste imeli tudi možnost različnih športnih dvobojev.

Oglej si posnetek s tabora Rogla 2019, Rogla 2018, Rogla 2020, Rogla 2021, Rogla 2022 in Rogla 2023.

Tudi letos bo v sklopu tabora delo potekalo v 4 različnih skupinah – arhitekturna, botanična, geološka in ornitološka.

Pri izpolnjevanju prijavnice navedi skupino, v kateri bi najraje bil/a. Skupine bomo poskušali oblikovati po željah udeležencev, vendar pa so možna odstopanja glede na zanimanje in dokončno izvedbo (glede na število prijav za določeno skupino).

Botanična skupina – SKUPINA JE POLNA

Udeleženci botanične skupine bodo raziskovali botanične značilnosti Rogle. Spoznali bomo habitate značilne za to področje (visoka barja, iglasti gozdovi in planje) in prilagoditve rastlin na pogoje, ki jih ti habitati nudijo. Spoznali se bomo z osnovami sistematske botanike, naučili se bomo uporabljati dihotomne in slikovne določevalne ključe. Spoznali bomo različne tehnike izdelave botaničnih skic. Pestrost rastlinskih vrst na območju Rogle bomo primerjali z vrstno pestrostjo rastlin na nižjih nadmorskih višinah. Preko izdelave mila in čajev se bomo spoznali z uporabo rastlin v vsakdanjem življenju.

Cilji botanične skupine:

 • spoznati ekološke značilnosti Rogle,
 • naučiti se rokovati s slikovnimi in dihotomnimi določevalni ključi,
 • spoznati prilagoditve rastlin na specifičnih rastiščih,
 • primerjati rastline na območju Rogle z rastlinami in njihovo raznolikostjo na nižjih nadmorskih višinah,
 • izdelati popis rastlin

Geološka skupina

Uvodoma se bo geološka skupina spoznala z osnovami za terensko delo, nakar bo praktična znanja v povezavi s prepoznavanjem, kamnin, mineralov in fosilov nabirala na terenskem delu na območjih občin Zreče, Mislinja in Oplotnica. Čeprav je delo na mnogih lokacijah potekalo že v okviru preteklih taborov, pa je mogoče zaradi napredujočih naravnih procesov, ki postopoma vendar vztrajno vedno na novo razkrivajo plasti kamnin, pričakovati nove ali pa boljše najdbe. Na tem območju je kar nekaj aktivnih in opuščenih kamnolomov, ki kar naprej presenečajo z novimi odkritji. K razkrivanju novih lokacij veliko pripomore tudi človek s svojimi posegi v naravo. Verjetno se zaradi tega mnogi udeleženci geološke skupine ponovno vračajo, saj se zavedajo, da je mogoče odkriti nove primerke kamnin, mineralov in fosilov, še posebej pa jih pritegne dejstvo, da si lahko svoje najlepše primerke po zaključku tabora odnesejo domov in tako obogatijo svoje zbirke ali jih podarijo šolam, s katerih prihajajo.

Ogledali si bomo zanimivo zbirko v hotelu Planja, ki je v celoti rezultat dela preteklih taborov. Če pa nam bo sreča na terenu naklonjena, pa jo bomo obogatili tudi s kakšnim novim primerkom kamnine, minerala in fosila, kar lahko skozi celo leto občudujejo obiskovalci Rogle, saj je vedno javno dostopna.

Tabor na Rogli predstavlja idealno izhodišče za spoznavanje mineralnega bogastva, saj je to območje med geološko izredno zanimivimi v slovenskem merilu, kar lahko hitro preverimo že z bežnim pogledom na geološki zemljevid.  Še posebej je zanimivo, ker se terensko delo izvaja na terenu kar treh zgoraj navedenih občin.

Čeprav večino potrebne opreme udeleženci dobijo na taboru, pa je (poleg ustrezne obutve in obleke za terensko delo) priporočljivo, da si prinesejo s seboj tudi kakšno kladivo, dleto in ročno lupo, predvsem pa vztrajnost in dobro voljo.

Ornitološka skupina

Udeleženci ornitološke skupine bodo raziskovali ptice na območju Rogle in njene okolice. Spoznali bodo različne metode popisovanja in opazovanja ptic ter se seznanili s tehnikami raziskovalnega dela. Prav tako se bodo različne vrste ptic naučili prepoznati tako po videzu kot po oglašanju ter ostalih zankih, ki jih ptice pustijo za sabo. Spremljali bodo kdaj so ptice najbolj aktivne ter primerjali vrstno pestrost ptic v različnih habitatih. Prav tako pa bodo udeleženci dobro spoznali metodo označevanja ptic s pomočjo obročkov.

Cilji ornitološke skupine:

 • Prepoznati čim večje število ptic po izgledu, oglašanju in ostalih znakih, ki jih ptice pustijo
 • Spoznati ralične habitate ter primerjati vrstno pestrost ptic med njimi
 • Naučiti se uporabljati terenske pripomnoćčke kot so daljnogled, teleskop, priročnik, …
 • Seznaniti se z različnimi raziskovaln imi metodami (popis dnevnih in nočnih ptic, obročkanje, popis gnezd, …)

Arhitekturna skupina

Arhitekturna skupina bo na območju tabora, v občinah Zreče, Oplotnica in Mislinja pripravila pregled izbranih znamenj, ki so zavedeni v registru kulturne dediščine. Delo bo zajemalo terensko delo, analizo in pripravo arhitekturnega posnetka izbrane enote dediščine. V namen priprave posnetka bomo izvedli meritve, skiciranje in risanje detajlov, ki se bodo uporabili za digitalizacijo posnetka. V sklopu delavnice se bomo seznanili s procesom izdelovanja posnetka, osvojili osnovno terminologijo na področju kulturne dediščine, osnove programa AutoCAD, skiciranja in akvarelne tehnike.

Za vse

V primeru ugodnih vremenskih razmer bomo izvedli tudi nočni lov na metulje. Konkretni datum izberemo sproti glede na vremensko napoved. Mentor bo mag. Matjaž Jež.

V okviru Tabora bo potekala tudi poldnevna delavnica peke kruha, udeležili pa se bomo tudi delavnice, ki jo bodo izvedli sodelavci Zavoda za varstvo narave.

 

Vodja in mentorji

Vodja tabora je Srečko Štajnbaher, dolgoletni zunanji sodelavec ZOTKS.

Botanična skupina – mentorica Tina Fabjan

Geološka skupina – mentor Viljem  Podgoršek

Ornitološka skupina – mentor Maks Selšar

Arhitekturna skupina – mentorica Barbara Lečnik

Kaj potrebujem?

Primerno obutev in oblačila za terensko delo (planinski oziroma pohodni čevlji ali visoki telovadni copati), copate za v sobe, zaščito pred soncem, pokrivalo, kopalke, brisačo, anorak, pulover za hladno vreme, dežnik, pribor za osebno higieno, pisala, zvezek, manjši nahrbtnik za terensko delo, plastenko za vodo, sredstvo proti klopom, daljnogled (če ga imaš), zdravstveno kartico in osebni dokument.

Dobrodošli so tudi fotoaparat in glasbeni inštrumenti, družabne igre ali športni rekviziti po želji. Pri pakiranju imej v mislih predvsem to, da je na Rogli tudi poleti lahko precej hladno (tudi okrog 10 °C).

Spali bomo v bungalovih na Rogli.

Za prevoz na tabor in nazaj poskrbite sami.

Soorganizatorji in podporniki

Tabor v organizaciji ZOTKS in Občine Zreče poteka ob podpori Društva ljudske tehnike Zreče, podjetja Unitur d.o.o., Sklada za naravo Pohorje, Zavoda RS za varstvo narave, OE Celje, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Občine Oplotnica, Občine Mislinja in Pot med krošnjami Pohorje d.o.o.

Prijave

Do 11. aprila imajo prednost pri prijavi nagrajenci tekmovanj naravoslovje in biologija. Ostale prijave bomo potrjevali 12. aprila po vrstnem redu prijav.

Prijave* sprejemamo do zasedbe mest oziroma najkasneje do 19. junija 2024. Prijave sprejemamo izključno prek spletnega prijavnega sistema, preko elektronske pošte niso možne niti prijave niti rezervacije mest. Navodila za prijavo in povezavo do prijavnega sistema najdete tukaj.

Ob prijavi je potrebno vplačati prostovoljni prispevek za udeležbo v višini 200,00 EUR na TR ZOTKS: SI56 6100 0000 5312 940 (Delavska hranilnica), sklic 00 050109 (Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Zaloška 65, 1000 Ljubljana). S prispevki in drugimi finančnimi viri bomo pokrili nastanitev in prehrano za udeležence in mentorje, strokovno delo, gradiva, nezgodno zavarovanje ipd.

Če prijava ČAKA NA POTRDITEV ali je na ČAKALNEM SEZNAMU, prispevka ne plačujte, ampak počakajte na obvestilo, da je prijava sprejeta.

 

* V primeru sprememb pogojev izvajanja ali premajhnega števila udeležencev si organizator pridržuje pravico do spremembe programa ali višine prispevka oziroma odpovedi tabora.