Preskoči na vsebino

Tabor Raziskujmo Haloze in Zagorje 2024

 • 29. 06. 2024 - 06. 07. 2024
 • za 13 let in več
 • 20 udeležencev
 • OŠ Zavrč

Vsebina

Tabor je namenjen mladim od 13 let dalje. Hitro preberite navodila za prijavo, izpolnite prijavnico in se nam pridruži na raziskovalnem taboru.

V sklopu tabora bo delo potekalo v 5 različnih skupinah – etnološka, botanična, ornitološka, geološka in skupina za vodne organizme.

Pri izpolnjevanju prijavnice navedi skupino, v kateri bi najraje bil/a. Skupine bomo poskušali oblikovati po željah udeležencev, vendar pa so možna odstopanja glede na zanimanje in dokončno izvedbo (glede na število prijav za določeno skupino).

ETNOLOŠKA SKUPINA – Po poteh brbončic naših babic in dedkov (zgodovina haloške kulinarike)

Udeleženci bodo:

 • spoznali vlogo haloške kulinarike v preteklosti,
 • se urili v komunikaciji in sodelovalnih veščinah,
 • spodbujali medgeneracijske vezi.

Kaj bomo počeli?

Uvodni del: Pogostitev s tradicionalnimi haloškimi jedmi (haloška gibanica, oprešak itd.). Predstavitev haloških jedi nekoč in danes; pomen haloške kulinarike pri različnih običajih, šegah in navadah v Cirkulanah in okolici v povezavi s tradicijo.

Kulinarični del delavnice: V jedilnici šole bomo (s pomočjo društva gospodinj) pripravili dve haloški jedi. Pri tem nam bodo pomagale gospodinje, ki s pomočjo nesnovne kulturne dediščine kulinaričnega izročila recepte prenašajo na mlajše generacije.

Zaključek: Povzetek naučenega ali kako spodbujati kulinarično zapuščino v Halozah tudi v prihodnje.

BOTANIČNA SKUPINA

Udeleženci botanične skupine se bodo spoznavali z botaničnimi značilnostmi Haloz. Seznanili se bodo z načinom dela in z uporabo slikovnih in dihotomnih določevalnih ključev. Spoznali bodo osnove sistematske botanike in si pogledali nekaj splošno razširjenih vrst. Ogledali si bomo značilne habitate Haloz in zavarovane vrste, ki jih najdemo na tem območju. Osredotočili se bomo na divje orhideje, ki se jih bomo naučili prepoznavati. Spoznali se bodo s tehnikami opazovanja in izdelave botaničnih skic. Več pozornosti bomo namenili značilnim suhim traviščem pri katerih bodo spoznali pomen tradicionalnega kmetijstva za uspevanje tam prisotnih vrst in za visoko diverziteto.

Cilji botanične skupine:

 • spoznati ekološke značilnosti Haloz,
 • naučiti se rokovati s slikovnimi in dihotomnimi določevalni ključi,
 • naučiti se prepoznavati divje orhideje,
 • spoznati vlogo tradicionalne rabe tal,
 • izdelati popis rastlin.

ORNITOLOŠKA SKUPINA

Delo v skupini bo potekalo v dveh delih. Prvi del bo predstavljalo terensko delo, kjer se bodo udeleženci seznanili z določanjem ptic in zbiranjem podatkov na terenu. Skupina bo osredotočena na zbiranje podatkov o gnezdilkah območja delovanja tabora. Seznanili se bodo z osnovnimi metodami ter tehnikami terenskega dela (npr. različnimi oblikami popisov) si pridobivali spretnosti v rokovanju z različnimi pripomočki (daljnogled, teleskop, fotoaparat), ki se uporabljajo pri terenskem delu. Prav tako se bodo naučili uporabljati različne ključe za določevanje živali. Zbrane podatke bodo obdelali v kabinetu. Kabinetno delo predstavlja drugi del, kjer se bodo udeleženci spoznavali in tudi urili v obdelavi in vrednotenju podatkov dobljenih na terenu. Pri tem bodo razvijali kritično in logično mišljenje ter se navajali na osnovne tehnike kabinetnega dela.

GEOLOŠKA SKUPINA

Območje Haloz je bilo do nekaj let nazaj geološko slabo poznani del Slovenije. V zadnjih letih so se kar vrstila nova odkritja mineralov in kristalov, predvsem kremena in kalcita, ter tudi fosilov. K temu so največ prispevali večji gradbeni posegi kot je bila gradnja trase AC mimo Podlehnika, ter tudi nekateri drugi manjši gradbeni posegi. Kar nekaj zanimivih najdb je bilo odkritih že v preteklih raziskovalnih taborih, predvidevamo pa lahko, da pod površjem še vedno skrivajo geološko marsikaj zanimivega, saj tudi sami naravni procesi poskrbijo za njihovo razkrivanje. Območje občin Zavrč in Cirkulane so že postregla z zanimivimi najdbami, predvsem na območju Borla, Belskega vrha, okolici Dolan, ter še na več mestih predvsem v zaledju Hrastovca. Vsak nov izkop predstavlja potencialno novo nahajališče fosilov ali mineralov in v okviru terenskega dela na taboru jih bomo poskušali odkriti ter raziskati. V kolikor bodo vremenske razmere dopuščale, beri da ne bo vodostaj Drave preveč visok, pa bomo poskušali poiskati na njenih prodnatih nabrežjih izprati še kakšno luskico zlata ali zrnce drugih težkih mineralov, ter si z njimi obogatiti zbirke. Območje občine Cestice preko državne meje v veliki meri predstavlja nadaljevanje naravnih enot na katerem bomo poskušali odkriti še nepoznana nahajališča mineralov in fosilov, kar bo zaradi dosedanjega nepoznavanja terena, še toliko večji izziv.
Udeleženci tabora naj s seboj prinesejo osnovno opremo za delo na terenu, kot je ustrezna obutev in obleka, kakšno kladivo, dleto, priročno lupo ter obilico dobre volje.

SKUPINA ZA VODNE ORGANIZME

Pridružite se nam na razburljivem raziskovanju raznolikosti voda Haloz in fascinantnega sveta vodnih organizmov.

Najprej se bomo seznanili z značilnostmi različnih tipov vodnih teles. Skupaj bomo raziskovali številne potoke v okolici, opazovali spremembe vodotokov od izvira do izliva ter raziskali, kako te spremembe vplivajo na življenje v vodi. Pot nas bo vodila tudi do mrtvice reke Drave, kjer se bomo pogovorili o pomembnosti ohranjanja takšnih območij za živali in rastline. Raziskali bomo tudi ribnik umetnega izvora, da bi primerjali življenje v njem z življenjem v tekočih vodah. Spregovorili bomo o pomenu ribnikov za ljudi in biotsko raznovrstnost kmetijske krajine. Neizogiben del našega raziskovanja bo tudi spoznavanje življenjskega okolja dvoživk.

Udeleženci bodo imeli priložnost rokovati z vodno mrežo, nabirati vzorce vodnih nevretenčarjev ter jih podrobno opazovati pod lupo. Poleg tega se bomo naučili uporabljati dihotomne ključe, s katerimi bomo lahko določili vodne organizme.

Glavni cilj skupine je, da udeleženci odkrijejo raznolikost voda Haloz ter spoznajo vodne organizme, ki so sicer pogosto skriti pred našimi očmi. Skupaj se bomo naučili razlikovati med vodnimi organizmi, ki živijo v stoječih in tekočih vodah ter razumeli njihov pomen za delovanje vodnih ekosistemov.

Vodja in mentorji

Vodja tabora je Srečko Štajnbaher, dolgoletni zunanji sodelavec ZOTKS.

Etnološka skupina – mentorica Laura Kumer Mohorko

Botanična skupina – mentorica Tina Fabjan

Geološka skupina – mentor Viljem  Podgoršek

Ornitološka skupina – mentor Milan Vogrin

Skupina za vodne organizme – mentor Žiga Tertinek

Kaj potrebujem?

Podlago za spanje (armaflex), spalno vrečo in vzglavnik.

Primerno obutev in oblačila za terensko delo (planinski oziroma pohodni čevlji ali visoki telovadni copati), copate za v sobe, zaščito pred soncem, pokrivalo, kopalke, brisačo, anorak, pulover za hladno vreme, dežnik, pribor za osebno higieno, pisala, zvezek, manjši nahrbtnik za terensko delo, plastenko za vodo, sredstvo proti klopom, daljnogled (če ga imaš), zdravstveno kartico in osebni dokument.

Dobrodošli so tudi fotoaparat in glasbeni inštrumenti, družabne igre ali športni rekviziti po želji.

Spali bomo v Osnovni šoli Cirkulane – Zavrč, lokacija Zavrč,  Zavrč 14, 2283 Zavrč.

Za prevoz na tabor in nazaj poskrbite sami.

Soorganizatorji in podporniki

Tabor poteka v organizaciji ZOTKS in Občin Zavrč, Cirkulane in Cestica.

Prijave

Prijave* sprejemamo do zasedbe mest oziroma najkasneje do 19. junija 2024. Prijave sprejemamo izključno prek spletnega prijavnega sistema, preko elektronske pošte niso možne niti prijave niti rezervacije mest. Navodila za prijavo in povezavo do prijavnega sistema najdete tukaj.

Ob prijavi je potrebno vplačati prostovoljni prispevek za udeležbo v višini 50,00 EUR na TR ZOTKS: SI56 6100 0000 5312 940 (Delavska hranilnica), sklic 00 050109 (Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Zaloška 65, 1000 Ljubljana). S prispevki in drugimi finančnimi viri bomo pokrili nastanitev in prehrano za udeležence in mentorje, strokovno delo, gradiva, nezgodno zavarovanje ipd.

Če prijava ČAKA NA POTRDITEV ali je na ČAKALNEM SEZNAMU, prispevka ne plačujte, ampak počakajte na obvestilo, da je prijava sprejeta.

 

* V primeru sprememb pogojev izvajanja ali premajhnega števila udeležencev si organizator pridržuje pravico do spremembe programa ali višine prispevka oziroma odpovedi tabora.

 

Dodatne informacije

dobite na telefonski številki 01 25 13 727 oziroma e-naslovu tabori@zotks.si.