Preskoči na vsebino

Uporaba računalnika pri izračunih iz vsakdanje prakse – nivo tekočine v nestandardnih rezervoarjih

  • 20. 02. 2024 - 27. 02. 2024
  • Delavnica je primerna predvsem za dijake in mentorje.
  • do 100 udeležencev
  • spletna predavanja

Vsebina

Pri posodah v obliki pokončne prizme je prostornina tekočine premosorazmerna višini: v kozarcu je tretjina celotne prostornine, ko tekočina na robu kozarca sega do tretjine višine. Za rezervoarje drugačnih oblik, kot sta kroglasti in položeni valjasti, pa premo sorazmerje med višino tekočine in njeno prostornino ne velja.

V okviru predavanja bomo za omenjena primera izpeljali odvisnost višine tekočine od prostornine in izračunali položaj nivojev na merilni palici, ki označujejo deleže prostornine. Ker postopek vključuje reševanje nelinearnih algebrskih enačb, si bomo pri reševanju pomagali s funkcijama “roots” in “fzero” iz programskega paketa octave/matlab.

Vodja in mentorji

Dr. Aleš Berkopec je fizik. Doktoriral je na Fakulteti za elektrotehniko in se ukvarja z raziskovanjem nevihtnih strel. Je predsednik Astronomskega društva Javornik in Zotkin sodelavec, vodi delavnice s področja uporabne matematike in skupino Merjenja in računske metode v astronomiji na astronomskem taboru. Ukvarja se tudi z verjetnostjo in je objavil svoj algoritem, ki je veliko v uporabi (med drugim tudi dve citat objavi v reviji Nature).
2021 je v naši založbi izšla knjiga Uporaba matematike z rešenimi primeri iz naravoslovja, v tisku pa je že nova knjiga – Uporaba računalnika z rešenimi primeri iz vsakdanje prakse, iz katere je tudi današnje predavanje.

Prijave

delavnica bo v torek, 20. in 27. februarja, 9.00 – 10.00

Celoten program in prijave so na POVEZAVI.