Preskoči na vsebino

Logika za učence

Ključni datumi

Rok za prijavo na tekmovanje

do 14. ure

Šolsko tekmovanje iz logike za učence

začetek med 12.30 in 13.30

Zadnji dan za vpis rezultatov šolskega tekmovaja

Regijsko tekmovanje za 8. in 9. razred in državno za 7. razred

na 22 lokacijah

Državno tekmovanje za učence (8. in 9. razred)

Lokacija tekmovanja

Državno tekmovanje: Fakulteta za elektrotehniko UL, Tržaška 25

Regijsko tekmovanje za učence v letu 2023:

šola
P01 OŠ Kašelj
P02 OŠ Koseze
P03 OŠ Domžale
P04 OŠ Brinje
P05 OŠ Brezovica pri Ljubljani
P06 OŠ Gabrovka-Dole
P07 OŠ Janka Padežnika
P08 OŠ Tabor I
P09 OŠ Velika Nedelja
P10 OŠ Anice Černejeve
P11 OŠ Franja Goloba
P12 IV. OŠ Celje
P13 OŠ Ob Dravinji
P14 OŠ Prebold
P15 OŠ Ljubno ob Savinji
P16 OŠ Šenčur
P17 OŠ Matije Valjavca
P18 OŠ Kanal
P19 OŠ Lucija
P20 OŠ dr. Pavla Lunačka
P21 OŠ Blanca
P22 OŠ Gornja Radgona

Vsebina tekmovanja

Tekmovanje poteka v znanju logike in lingvistike. Prilagojeno je posamezni starostni stopnji.

Pripravljalna gradiva

Za pripravo tekmovalcev je priporočena uporaba naslednjih knjig:

  • Zbirka nalog s tekmovanj iz logike (III. del)
  • Uspeh (razprodano)
  • Šifre, uganke in zarota (razprodano)
  • Poznate naslov te knjige
  • Naloge iz logike (V. del)
  • Naloge iz logike (IV. del)
  • Naloge iz logike (VI. del)

Knjige, je mogoče naročiti na ZOTKS, Zaloška 65, Ljubljana. Na zalogi ni več knjig Uspeh in Šifre uganke in zarota. Javni zavodi morajo ob naročilu poslati naročilnico s številko.

V e-obliki sta dostopni prvi zbirki nalog:
1. zbirka nalog
2. zbirka nalog

Prijavnina

Pogoj za udeležbo na šolskem tekmovanju je tudi obveza šole, da pri prijavi plača prijavnino v višini 2 € (plus DDV) za udeležence od 1. od 7. razreda, ki bo namenjen pokrivanju dela stroškov priprave tekmovanja.

Za učence 8. in 9. razreda ter dijake srednjih šol, prijavnine NI, ker je tekmovanje za te skupine uvrščeno med selekcijska tekmovanja.

Brezplačna je tudi udeležba na vseh pripravah za mednarodno lingvistično olimpijado (IOL) in sama udeležba na njej.

Razglasitev rezultatov in nagrade

Podelitev zlatih priznanj in nagrad bo na posebni prireditvi, ki bo predvidoma potekala junija 2024. Natančen datum in lokacija prireditve bosta določena naknadno in objavljena na spletni strani ZOTKS. Vsi nagrajenci bodo pravočasno prejeli vabila na prireditev.
Srebrna in bronasta priznanja prejmejo tekmovalci na šolo. V primeru napačnega vnosa podatkov v sistem, si ZOTKS pridržuje pravico zaračunavanja stroškov, ki nastanejo s ponovnim pošiljanjem priznanja.
Najuspešnejši tekmovalci v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na strokovni ekskurziji, ki jo bo organizirala ZOTKS v letu 2024.
Najboljši trije v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na enem izmed taborov, ki jih bo organizirala ZOTKS v poletnih mesecih 2024.

Način izbora ekipe za mednarodna tekmovanja

Vsi dijaki, ki sodelujejo na državnem tekmovanju iz logike in lingvistike, imajo možnost sodelovanja na mednarodni lingvistični olimpijadi v istem šolskem letu, če izpolnijo pogoje za uvrstitev nanjo.
V ožji izbor za olimpijsko ekipo se uvrsti po deset najboljših tekmovalcev in tekmovalk 3. in 4. letnikov iz zaključnega državnega tekmovanja. Komisija ZOTKS za logiko lahko v ožji izbor povabi tudi največ trideset drugih dijakov in dijakinj, ki so sodelovali na državnem tekmovanju in so izkazali posebne sposobnosti za reševanje lingvističnih nalog.
ZOTKS vse tekmovalce in tekmovalke, ki so se uvrstili v ožji izbor za olimpijsko ekipo, o tem obvesti do 2. decembra ter jih pozove, da do 16. decembra na posebnem obrazcu potrdijo svojo udeležbo na pripravah in izboru, v nasprotnem bodo iz izbora izločeni. Po roku za potrditev bodo vsi kandidati na svoj elektronski naslov prejeli pripravljalne naloge, ki jih rešujejo samostojno. Reševanje nalog je obvezno in komisija lahko kandidate, ki ne bodo redno reševali nalog ter pravočasno posredovali rezultatov, izloči iz nadaljnjega izbora.

Za kandidate bodo predvidoma v januarju organizirane skupne priprave, o natančnem datumu in lokaciji (praviloma je to Filozofska fakulteta v Ljubljani) bodo pravočasno obveščeni. Po pripravah bodo sledile domače naloge, ki jih bodo kandidati v dogovorjenih terminih prejeli na svoj elektronski naslov.

Izbirni test bo v marcu 2023 na Filozofski fakulteti, o natančnem datumu bodo tekmovalci pravočasno obveščeni. Izbirni test bo podoben testu z olimpijade glede na obseg in čas reševanja.

Gostitelj 20. lingvistične olimpijade v letu 2023 je Bolgarija. V ekipo se bodo uvrstili štirje, ki bodo na izbirnem testu dosegli najboljši rezultat. V primeru, da bosta dva ali več kandidatov na izbirnem testu dosegla enako število točk, bo višje uvrščeni kandidat tisti, ki bo po strokovni presoji komisije bolje utemeljil svoje odgovore pri nalogah z razlago.

V kolikor bi se kateri od kandidatov, ki se je uvrstil v olimpijsko ekipo, pozneje odpovedal sodelovanju v ekipi, ali se mednarodne olimpijade iz katerihkoli razlogov ne bi mogel udeležiti, zasede njegovo mesto v ekipi naslednji najvišje uvrščeni kandidat na izbirnem testu.

Odločitev Komisije ZOTKS za logiko o olimpijski ekipi je dokončna.

Podporniki