Preskoči na vsebino

Mladi tehnik za šole s prilagojenim programom

Ključni datumi

Rok za oddajo prijave

Regijsko tekmovanje

ob 9. uri

Zadnji rok za vpis rezultatov

Državno tekmovanje

ob 9.00

Lokacija tekmovanja

Regijska tekmovanja bodo organizirana v okviru naslednjih regijskih skupin:

 1. CELJSKO – KOROŠKA  REGIJA  (VIZ III. OŠ Rogaška Slatina)
 2. LJUBLJANSKO – GORENJSKA REGIJA  (Center Janeza Levca -lokacija PEF LJ)
 3. DOLENJSKA – BELA KRAJINA- POSAVJE (OŠ Ljuba Šercerja, Kočevje)
 4. PRIMORSKA (OŠ Kozara)
 5. PODRAVSKO – POMURSKA REGIJA

Državno tekmovanje poteka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16.

Vsebina tekmovanja

Na tekmovanju lahko tekmujejo učenci in učenke iz osnovnih šol z nižjim izobrazbenim standardom in šol, ki izvajajo PPVI.

Učenci in učenke iz osnovnih šol tekmujejo v naslednjih skupinah:

 • v ročni obdelavi papirja: izdelek iz papirja, lepenke ali kartona;
 • v ročni obdelavi usnja ali tekstila: izdelek iz tekstila;
 • v ročni obdelavi kovin: izdelek iz kovin;
 • v ročni obdelavi lesa; izdelek iz lesa (pri delu uporabljajo namizni električni vrtalni stroj, električni brusilnik, električno rezljačo, električno vbodno žago).
 • v risanju z orodjem CICIcad in Qcad
 • v konstruiranju z zbirko Lego
 • tehnična naloga
 • tekmovanje PPVI
  Starostnih omejitev ni.

Pravila posameznih tekmovalnih panog

Za regijsko tekmovanje veljajo enaka pravila in omejitve udeležbe kot je to za državno  tekmovanje.

Vsa regijska tekmovanja potekajo hkrati v istem dnevu.

Na državno srečanje in tekmovanje se iz vsake tekmovalne discipline uvrstita po dva učenca, ki sta na regijskem tekmovanju dosegla največje število točk.

V primeru enakega števila osvojenih točk določi uvrstitev posameznega tekmovalca čas izdelave.

Tekmovanje v posamezni disciplini za učence NIS traja največ dve šolski uri (90 min), za učence PPVI pa 1 uro (60 min).

Vsa gradiva za obdelavo pripravi organizator. Gradiva so pripravljena v grobem razrezu. Organizator poskrbi za ustrezno opremljen prostor, orodja, stroje, delovne pripomočke in pripomočke za varno delo.

Tekmovalci lahko za zarisovanje uporabljajo šablone, zaželeno pa je, da delajo po priloženem načrtu.

 

Pripravljalna gradiva

Tehnična naloga, ki je razpisana v letu 2022/23 je avto na elastiko

Izdelana naloga mora vsebovati:

 • skico izdelka
 • tehnično dokumentacijo
 • izdelek

Potek tekmovanja za leto 2023.

 1. Tekmovanja se lahko udeleži le en učenec iz posamezne šole.
 2. Tekmovanje bo potekalo tako, da bodo tekmovalci v parih spuščali izdelane avtomobile s ciljne črte in tisti, ki bo šel dlje se bo uvrstil v naslednji krog. Zmagovalec bo tisti, ki bo v zadnjem paru izločil sotekmovalca.
 3. Letalo je lahko izdelano po načrtu (https://www.youtube.com/watch?v=0W9iaB42QDU , https://www.youtube.com/watch?v=9xhEXDrMMLg ) ali po lastni zamisli in ne sme presegati mere 30 cm. (Dovoljena je uporaba raznih lepil, prekrivnih barv, ter manjših plastičnih ali gumijastih dodatkov kot npr. obtežilniki in drugo.) Zbirke niso dovoljene.
 4. Spuščanje mora biti izvedeno z elastiko.

Še več modelov avtomobilčkov.

Prijavnina

Prijavnine NI.

Razglasitev rezultatov in nagrade

Tekmovalci, ki dosežejo :

– od 41 do 50 točk, prejmejo zlato priznanje;

– od 31 do 40 točk, prejmejo srebrno priznanje;

do 30 točk, prejmejo bronasto priznanje.

Nagrade in priznanja se podelijo na koncu tekmovanja. Nagrajeni so vsi udeleženci.