Preskoči na vsebino

Programiranje za učence

Ključni datumi

Rok za oddajo prijave na šolsko tekmovanje

Šolsko tekmovanje

Po 6. šolski uri

Rok za vpis rezultatov šolskega tekmovanja

Državno tekmovanje

Lokacija tekmovanja

Šolsko tekmovanje se izvaja na osnovnih šolah ali posebnih zavodih, ki izvajajo računalniško izobraževanje.

Državno tekmovanje bo potekalo 9. marca 2024 na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL.

Vsebina tekmovanja

Tekmovanje poteka v programiranju s programom LOGO (MSW/FMS LOGO verzije ali učno okolje logo 1.0.),  pascal (FPC), python (Python 3) in v programu scratch (http://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=getStarted). Če le obstajajo tehnične možnosti, se uporabi standardni programski jezik in urejevalnik v slovenskem jeziku.

Kategorije

LOGO od 4. do 6. razreda v dveh težavnostnih skupinah:

A LOGO skupina: 4. razred
B LOGO skupina: 5. in 6. razred

Pascal, C ali C++ od 7. do 9. razreda v treh težavnostnih skupinah:

C pascal ali C skupina: 7. razred
D pascal ali C skupina: 8. razred
E pascal ali C ali C++ skupina: 9. razred

Scratch od 4. do 9. razreda v treh težavnostnih skupinah

F scratch skupina: 4. in 5. razred
G scratch skupina: 6. in 7. razred
​H scratch skupina: 8. in 9. razred

Python od 7. do 9. razreda

I python skupina: 7. razred
J python skupina: 8. razred
K python skupina: 9. razred

Pravila posameznih tekmovalnih panog

Tekmovanje je dvostopenjsko, kot šolsko in državno tekmovanje.

Prijavitelji morajo tekmovalce prijaviti najpozneje do 11. januarja 2024 v informacijski sistem ZOTKiS.

Šolsko tekmovanje bo potekalo 12. januarja 2024, po šesti šolski uri. Naloge za šolsko tekmovanje bo zagotovila ZOTKS.

Naloge in rešitve s točkovniki za vse kategorije bodo dosegljive v sistemu ZOTKiS dva dneva pred tekmovanjem.

Po izvedenem tekmovanju mentorji popravijo naloge in rezultate vpišejo v sistem ZOTKiS najpozneje do 22. januarja 2024. Na državno tekmovanje se avtomatično uvrsti prvi iz vsake skupine s posamezne šole, ki doseže vsaj 50% točk in tisti, ki jih na podlagi rezultatov izbere Komisija ZOTKS za inovativne tehnologije.

Na državnem tekmovanju bodo tekmovalci v vseh skupinah reševali naloge na računalniku.

Pripravljalna gradiva

Vaje za Scratch najdete tukaj.

Vaje za Python najdete tukaj.

Prijavnina

Prijavnine ni.

Razglasitev rezultatov in nagrade

Rezultati bodo objavljeni v skladu s Pravilnikom o tekmovanju iz znanja programiranja.

Podelitev zlatih priznanj in nagrad bo na posebni prireditvi v juniju 2024. Datum in lokacija prireditve bosta določena naknadno in objavljena na spletni strani ZOTKS. Vsi nagrajenci bodo prejeli vabila na prireditev.

Srebrna in bronasta priznanja prejmejo tekmovalci na šolo. V primeru napačnega vnosa podatkov v ZOTKiS, si ZOTKS pridržuje pravico zaračunavanja stroškov, ki nastanejo s ponovnim pošiljanjem priznanj.

Najuspešnejši tekmovalci v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na strokovni ekskurziji, ki jo bo organizirala ZOTKS v letu 2024.

Najboljši tekmovalec v posamezni skupini prejme za nagrado brezplačno udeležbo na enem izmed taborov, ki jih bo organizirala ZOTKS v poletnih mesecih 2024.

Način izbora ekipe za mednarodna tekmovanja

Izbor ekipe za mladinsko računalniško olimpijado (EJOI)

Izmed tekmovalcev, ki programirajo v programskih jezikih Pascal, C ali C++ (kategorija Pascal, C ali C++ za učence od 7. do 9. razreda), bomo oblikovali širšo skupino za priprave na 7. Evropsko mladinsko računalniško olimpijado (EJOI). Letošnje leto bo EJOI potekal v Kišnjevu v Moldaviji – https://ejoi2024.gov.md/, med 16. in 22. avgustom.

Po pet najboljših tekmovalcev iz dveh skupin državnega tekmovanja (skupina D in E) se neposredno uvrsti v širši izbor za olimpijsko ekipo. V širši izbor se lahko povabi še do največ pet drugih tekmovalcev iz skupin C, D in E ter tiste, ki redno sodelujejo na tekmah šolske lige programiranja in dosežejo primeren rezultat.

ZOTKS bo vse tekmovalce, ki se bodo uvrstili v širši izbor za olimpijsko ekipo, o tem obvestila po državnem tekmovanju ter jih pozvala, da na posebnem obrazcu potrdijo svojo udeležbo na pripravah in izboru. V nasprotnem primeru se jih izloči iz nadaljnjega izbora. Za tekmovalce bodo organizirane skupne priprave, datumi bodo določeni naknadno.

Pripravam in samostojnemu reševanju nalog bo sledilo izbirno tekmovanje, na katerem bo glede na število doseženih točk, določena olimpijska ekipa štirih. Na izbirnem tekmovanju se tekmuje/programira samo v enakih programskih jezikih kot na olimpijadi – C ali C++. Datum in lokacija izbirnega tekmovanja bosta določena po državnem tekmovanju.

Izbirna kriterija za olimpijsko ekipo sta:

1.uvrstitev med štiri najboljše na izbirnem tekmovanju,
2.tekmovalcu v preteklih tekmovanjih ni bil dokazan poskus goljufije.

V primeru, da bosta dva ali več tekmovalcev na izbirnem tekmovanju izenačena oziroma izenačeni na zadnjih mestih, ki še vodijo v olimpijsko ekipo, se bodo pri njih upoštevali izkazani dosežki glede na sledeči vrstni red tekmovanj: na državnem tekmovanju, na šolskem tekmovanju in na tekmah šolske lige programiranja. V primeru, da bi kateri izmed članov olimpijske ekipe odpovedal udeležbo, se v ekipo uvrsti naslednje uvrščeni tekmovalec. Po enakem kriteriju se določi tudi ekipo tekmovalcev, ki bo Slovenijo zastopala na morebitnih drugih mednarodnih tekmovanjih, za katera prejmemo vabilo.

Odločitev Komisije ZOTKS za programiranje o ekipi na izbirnem tekmovanju je dokončna.

 

Podporniki