Preskoči na vsebino

Programiranje za dijake

Ključni datumi

Rok za oddajo prijave na šolsko tekmovanje

Šolsko tekmovanje

Po 6. šolski uri

Državno tekmovanje

Ob 9.00 uri

Lokacija tekmovanja

Šolsko tekmovanje se izvaja na srednjih šolah ali posebnih zavodih, ki izvajajo računalniško izobraževanje.

Državno tekmovanje bo potekalo 9. marca 2024 na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL.

Vsebina tekmovanja

Tekmovanje iz znanja programiranja za dijake poteka v eni težavnostni skupini. Dovoljeni jeziki na tekmovanju so C, C++, Pascal in Python 3. Za reševanje nalog si vsak tekmovalec izbere enega izmed navedenih  programskih jezikov. Pri težjih nalogah lahko zaradi strojnega ocenjevanja rešitev pride do prekoračenega časa izvajanja, predvsem v programskem jeziku Python in posledično nižje ocene oziroma doseženih točk.

Na šolskem tekmovanju bodo naloge za vse udeležence enake. Vsak udeleženec šolskega tekmovanja bo tekmoval v tekmovalni skupini svojega letnika srednje šole (štiri skupine – 1. letnik, 2. letnik, 3. letnik in 4. letnik). Napredovanja na državno tekmovanje in s tem dosežena priznanja na šolskem tekmovanju bodo za določeno število tekmovalcev in za vsak letnik srednje šole posebej.

Na državnem tekmovanju bodo vsi udeleženci prav tako reševali enake naloge. Tudi tu se bodo priznanja delila za vsak letnik posebej.

Pred šolskim in državnim tekmovanjem bomo za vse, ki radi programirajo, pripravili računalniško ligo na spletnem strežniku (naslov bo objavljen kasneje), z začetkom v novembru 2024.

Najboljši tekmovalci z državnega tekmovanja (skupna razvrstitev vseh letnikov) se uvrstijo na izbirno tekmovanje, kjer se izbere ekipo štirih za sodelovanje na mednarodni računalniški olimpijadi. Na izbirnem tekmovanju bosta dovoljena jezika C in C++.

Naloge za tekmovanje se izberejo na natečaju.

Pravila posameznih tekmovalnih panog

Tekmovanje je dvostopenjsko, kot šolsko in državno tekmovanje.

Prijavitelji morajo tekmovalce prijaviti najpozneje do 11. januarja 2024 do 14:00 ure v informacijski sistem ZOTKiS.

Šolsko tekmovanje bo potekalo 12. januarja 2024, po šesti šolski uri. Naloge za šolsko tekmovanje bo zagotovila ZOTKS.

Na državnem tekmovanju bodo tekmovalci v vseh skupinah reševali naloge na računalniku.

Prijavnina

Prijavnine ni.

Razglasitev rezultatov in nagrade

Rezultati bodo objavljeni v skladu s Pravilnikom o tekmovanju iz znanja programiranja.

Podelitev zlatih priznanj in nagrad bo na posebni prireditvi v juniju 2024. Datum in lokacija prireditve bosta določena naknadno in objavljena na spletni strani ZOTKS. Vsi nagrajenci bodo prejeli vabila na prireditev.

Srebrna in bronasta priznanja prejmejo tekmovalci na šolo. V primeru napačnega vnosa podatkov v ZOTKiS, si ZOTKS pridržuje pravico zaračunavanja stroškov, ki nastanejo s ponovnim pošiljanjem priznanj.

Najuspešnejši tekmovalci v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na strokovni ekskurziji, ki jo bo organizirala ZOTKS v letu 2024.

Najboljši tekmovalec v posamezni skupini prejme za nagrado brezplačno udeležbo na enem izmed taborov, ki jih bo organizirala ZOTKS v poletnih mesecih 2024.

Način izbora ekipe za mednarodna tekmovanja

Izbor ekipe za Mednarodno računalniško olimpijado (IOI)

Na Mednarodni računalniški olimpijadi se tekmuje/programira samo v programskih jezikih C ali C++, zato bomo izmed skupne razvrstitve tekmovalcev (ne glede na skupino oziroma letnik), oblikovali širšo skupino za priprave na 35. mednarodno računalniško olimpijado. Ta bo v letu 2024 potekala v Egiptu v Aleksandriji – https://www.ioi2024.eg/, med 1. in 8. septembrom.

Do 15 tekmovalcev v skupni razvrstitvi državnega tekmovanja se neposredno uvrsti v širši izbor za olimpijsko ekipo. V širši izbor se pozove še do največ pet drugih tekmovalcev, ki so se udeležili državnega tekmovanja (iz vseh skupin) oziroma so sodelovali na tekmah šolske lige programiranja in dosegli primeren rezultat.

ZOTKS bo vse tekmovalce, ki se bodo uvrstili v širši izbor za olimpijsko ekipo, o tem obvestila po državnem tekmovanju ter jih pozvala, da na posebnem obrazcu potrdijo svojo udeležbo na pripravah in izboru. V nasprotnem primeru se jih izloči iz nadaljnjega izbora. Za tekmovalce bodo organizirane skupne priprave, datumi bodo določeni naknadno.

Pripravam in samostojnemu reševanju nalog bo sledilo izbirno tekmovanje, na katerem bo glede na število doseženih točk, določena olimpijska ekipa štirih tekmovalcev. Na izbirnem tekmovanju se tekmuje/programira samo v enakih programskih jezikih kot na olimpijadi, to sta C ali C++. Datum in lokacija izbirnega tekmovanja bosta določena po državnem tekmovanju.

Izbirna kriterija za olimpijsko ekipo sta:

1.uvrstitev med štiri najboljše na izbirnem tekmovanju,
2.tekmovalcu v preteklih tekmovanjih ni bil dokazan poskus goljufije.

V primeru, da bosta dva ali več tekmovalcev na izbirnem tekmovanju izenačena oziroma izenačeni na zadnjih mestih, ki še vodijo v olimpijsko ekipo, se bodo pri njih upoštevali izkazani dosežki glede na sledeči vrstni red tekmovanj: na državnem tekmovanju, na šolskem tekmovanju in na tekmah šolske lige programiranja. V primeru, da bi kateri izmed članov olimpijske ekipe odpovedal udeležbo, se v ekipo uvrsti naslednje uvrščeni tekmovalec. Po enakem kriteriju se določi tudi ekipo tekmovalcev, ki bo Slovenijo zastopala na Balkanski računalniški olimpijadi (BOI) in morebitnih drugih mednarodnih tekmovanjih, za katera prejmemo vabilo.

Odločitev Komisije ZOTKS za programiranje o ekipi na izbirnem tekmovanju je dokončna.

Podporniki