Preskoči na vsebino

Z miško v svet in Z računalniki skozi okna za OŠ s prilagojenim programom

Ključni datumi

Rok za oddajo prijave na šolsko tekmovanje

Izveba tekmovanja v terminu od 9. 1. 2024 do 19. 1. 2024

Zadnji rok za vpis rezultatov v sistem

Državni tekmovanji Z miško v svet in Z računalniki skozi okna

Lokacija tekmovanja

OŠ Jela Janežiča, Škofja Loka, Podlubnik 1

Vsebina tekmovanja

Zveza za tehnično kulturo Slovenije – ZOTKS organizira tekmovanje v oblikovanju besedil s programom Word in predstavitev v PowerPoint programu za osnovne šole s prilagojenim programom od leta 2000. Tekmovanje pripravljamo v sodelovanju z osnovno šolo Jela Janežiča v Škofji Loki. Namenjeno je učencem osnovnih šol s prilagojenim programom. Cilj tekmovanja je spodbujanje otrok k uporabi računalnika ter osnovnih programov, zlasti programov Word in PowerPoint. Sodelujoči na tekmovanju preizkusijo svoje znanje in spretnosti dela z miško in tipkovnico ter pokažejo poznavanje programov za oblikovanje besedila in predstavitev.

 

Pravila posameznih tekmovalnih panog

Tekmovalce za računalniško tekmovanje (NIS in PP) šole prijavijo v sistem ZOTKiS pred izbirnim (šolskim) tekmovanjem do 8. 12. 2023 do 12.00 ure. Po zaprtju prijav bodo mentorji 8. 12. 2023 lahko dostopali do nalog za izbirno tekmovanje. Izbirno tekmovanje bodo šole izvedle med 9. 12. 2023 in 19. 1. 2024 za obe tekmovanji (vse tri kategorije).

Rezultate šolskega tekmovanja morajo šole vpisati v sistem ZOTKiS najpozneje do 24. 1. 2024. Par z najboljšim rezultatom bo avtomatično prijavljen na državno tekmovanje.

Državno tekmovanje za vse kategorije bo 15. februarja 2024 na OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki.

Izvedba tekmovanja

Na tekmovanje prinesete svoj prenosni računalnik z naloženimi programi. Tekmovalci v kategoriji Izdelava predstavitve (NIS) potrebujejo še telefon ali tablico z nameščenim bralnikom QR kod. Za kategorijo Rišem, brišem na ekran (PP in NIS) so primerne tablice in prenosni računalniki z zaslonom na dotik. Učenci rešujejo naloge z dotikom in ne z miško.

Za USB ključe – za shranjevanje predstavitev poskrbi organizator tekmovanja.

KATEGORIJE

Kategorija NIS:

Oblikovanje predstavitve

Komu je tekmovanje namenjeno?

 • učencem od 5. do 9. razreda (NIS)

Vsebina tekmovanja:

Učenci dobijo navodila v QR kodah. Zbrane podatke v posameznih QR kodah uporabijo za izdelavo predstavitve. Dokument lahko oblikujejo v poljubnem urejevalniku. Del teoretičnih nalog preverja tudi splošno računalniško znanje – vse od reševanja tehničnih težav z opremo do varne in odgovorne rabe interneta.

Način izvedbe:

Učenca tekmujeta v paru.

Zahtevana oprema:

 • prenosni računalnik,
 • nameščeni ustrezni programi,
 • tablica ali telefon z nameščeno aplikacijo za branje QR kod.

Zahtevana znanja:

 • uporaba čitalnika QR kod,
 • uporaba poljubnih programov za oblikovanje predstavitev (PowerPoint, Word, Publisher …);
 • uporaba programa za urejanje fotografij (osnovne funkcije),
 • oblikovanje predstavitve,
 • uporaba raziskovalca;
 • prenos datotek na prenosnik medijev (USB ključ).

Kategorija PP:

PowerPoint

Komu je tekmovanje namenjeno?

 • učencem do 18. leta (PP)

Vsebina tekmovanja:

Učenci urejajo predstavitve v programu PowerPoint. Sledijo pisnim navodilom in oblikujejo diapozitive. Prepisati in urediti morajo krajše besedilo, dodati prehode med diapozitivi, animacije … Na spletu poiščejo primerno sliko in jo vstavijo v predstavitev, dodajo tudi hiperpovezavo.

Način izvedbe:

Učenca tekmujeta v paru.

Zahtevana oprema:

 • prenosni računalnik,
 • nameščeni ustrezni programi.

Zahtevana znanja:

 • uporaba programa PowerPoint,
 • prepis in urejanje besedila,
 • urejanje fotografije,
 • uporaba interneta za iskanje informacij ter kopiranje besedila, slik, hiperpovezav v program PowerPoint,
 • prenos datotek na prenosnik medijev (USB ključ).

(novo) Tekmovanje za učence PP in NIS

Vsi tekmovalci tekmujejo v eni kategoriji. Učenci so lahko v mešanih parih ali pa iz istega programa.

Kategorija PP in NIS:

“Rišem, brišem na ekran”

Komu je tekmovanje namenjeno?

 • učencem do 12. leta (PP)
 • učencem od 1. do 4. razreda (NIS)

Vsebina tekmovanja:

Učenci v poljubnem programu – Word, Slikar, Teams, Arnes učilnice … rešujejo naloge po navodilu. Na naloženo sliko s pomočjo orodij za risanje rišejo različne oblike, črte, menjavajo barve, debelino pisala, barvajo sliko … Zaradi lažje izvedbe nalog  učenci uporabljajo zaslone na dotik – rišejo s prstom, ne z miško.

Način izvedbe:

Učenca tekmujeta v paru. Za lažje reševanje bomo zagotovili bralca navodil med tekmovanjem. Bralec bo bral vsem učencem naenkrat (frontalno).

Zahtevana oprema:

 • tablica ali prenosni računalnik z zaslonom na dotik (touch screen),
 • nameščeni ustrezni programi.

Zahtevana znanja:

 • uporaba izbranega programa (Word, Slikar, Teams, Arnes učilnice …),
 • urejanje slike po navodilih (podčrtaj, pobarvaj, obkroži, preštej …).

Prijavnina

Prijavnine NI.

Razglasitev rezultatov in nagrade

Rezultate in nagrade prejmejo tekmovalci na zaključni slovesnosti na dan tekmovanja.