Preskoči na vsebino

Tekmovanje iz robotike za osnovne šole

Ključni datumi

Rok za prijavo

Državno tekmovanje

Lokacija tekmovanja

Fakulteta za elektrotehniko UL, Tržaška 25

Vsebina tekmovanja

Tekmovanje iz robotike za osnovne šole izhaja iz tekmovanja mladih tehnikov, ki jih je Zveza za tehnično kulturo Slovenije – ZOTKS organizirala od leta 1976. V današnji obliki pripravljamo tekmovanje od leta 2006. S tekmovanjem želimo mlade spodbujati k povezovanju in uporabi različnih znanj iz elektronike, elektrotehnike, konstruktorstva in programiranja predvsem v praksi.

Vsebina tekmovanja

Tekmovalci sestavijo model računalniško krmiljene naprave, napišejo računalniški program zanj in ga preskusijo. Narišejo skico modela in označijo povezave z vmesnikom.

Pravila posameznih tekmovalnih panog

Kdo lahko tekmuje?

Na tekmovanju lahko sodelujejo učenci osnovnih šol. Tekmovalce lahko prijavijo le osnovne šole.

Način izvedbe tekmovanja in vsebina

Tekmovanje je dvostopenjsko, kot izbirno (razdeljeno v največ tri regije) in državno tekmovanje. Poteka v eni skupini.

Šole morajo svoje tekmovalce prijaviti na tekmovanje najpozneje do 20. januarja 2022 na spletni strani www.zotks.si v sistem ZOTKiS.

Tekmovalci tekmujejo posamezno po naslednjem programu:

Tekmovalci dobijo okviren opis lastnosti in delovanja za model računalniško krmiljene naprave.
Sestavijo model naprave po opisanih stopnjah in posamezne komponente naprave povežejo z vhodno-izhodnimi funkcijami vmesnika.
Napišejo računalniški program in ga preskusijo.
Narišejo skico modela, iz katere so razvidne povezave motorjev, lučk, stikal in senzorjev z vmesnikom.
Predvidijo možnosti nadgradnje modela in jih opišejo, v primeru da imajo dovolj časa, pa lahko nadgradnjo tudi izvedejo.
Delovanje izdelka predstavijo komisiji in odgovarjajo na njena vprašanja.

 

Ocenjevalni kriteriji:

1.Sestavljanje modela naprave do 15 točk

2.Izdelava računalniškega programa do 15 točk

3.Izdelava skice, ki vključuje tudi shemo povezav motorjev, lučk, stikal in senzorjev z vmesnikom do 10 točk

4.Izvirnost predlagane nadgradnje modela in morebitne realizacije te nadgradnje do 10 točk

5.Predstavitev delovanja naprave in zagovor pred komisijo do 10 točk

Komisija lahko izloči tekmovalca, če ta pri svojem delu odstopa od propozicij.

Pripravljalna gradiva

Osnova za gradnjo modela računalniško krmiljene naprave je sestavljenka (Fischer, Lego, itd.), ki naj vsebuje:

dva motorčka, gradnike, ki v povezavi z motorčkoma omogočajo gibanje v dveh prostostnih stopnjah (recimo vrtenje in premo gibanje, premo gibaje v dveh dimenzijah, vrtenje okoli dveh osi),
eno lučko,
dve mehanski stikali,
en svetlobni senzor,
računalniški vmesnik, ki omogoča neodvisno krmiljenje dveh motorčkov (vrtenje v eno in drugo smer ter mirovanje), neodvisno prižiganje ene lučke ter priključitev dveh mehanskih stikal in enega svetlobnega senzorja. Za svetlobni senzor je potreben analogni vhod.

Čas za sestavljanje modela naprave, preskusa delovanja, izdelave skice in opisa nadgradnje je tri šolske ure (135 minut).

Sestavljenko z zahtevanimi gradniki morajo tekmovalci prinesti s seboj. Zaradi lažjega dela je priporočljivo, da imajo tekmovalci s seboj tudi svoj računalnik. Za tekmocvalce, ki ne bodo imeli svojega računalnika lahko le-tega zagotovi organizator.

Orientacijski primeri nalog, ki jih lahko organizator določi za tekmovanje: zapornica na parkirišču, garažna vrata, robotska roka z dvema prostostnima stopnjama, dvigalo, mobilni robot na dveh kolesih z možnostjo vožnje naprej, nazaj in zavijanjem, sončne celice, ki se obračajo proti svetlobi, model viličarja, ki se vozi naprej in nazaj in omogoča tudi dviganje in spuščanje predmeta …

Prijavnina

Prijavnine NI.

Razglasitev rezultatov in nagrade

Podelitev priznanj in nagrad za vsa tekmovanja, razen za tekmovanji pod številko 1 in 9 (za ti dve tekmovanji bo podelitev takoj po koncu tekmovanja) bo na posebni prireditvi v juniju 2024. Natančen datum in lokacija prireditve bosta določena naknadno in objavljena na spletni strani ZOTKS. Vsi nagrajenci bodo pravočasno prejeli vabila za prireditev.

Najuspešnejši tekmovalci v posamezni skupini (razen za tekmovanji pod številko 1 in 9) prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na strokovni ekskurziji, ki jo bo organizirala ZOTKS v letu 2024.

Najboljši trije v posamezni skupini pod pogojem, da so dobitniki zlatega priznanja (razen za tekmovanji pod številko 1 in 9), prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na enem izmed taborov, ki jih bo organizirala ZOTKS v poletnih mesecih 2024.

Za najboljše iz posameznih tekmovanj bo ZOTKS zagotovila tudi druge nagrade, ki bodo odvisne od prispevkov partnerjev in sponzorjev.