Preskoči na vsebino

Tekmovanje v oblikovanju sporočil in predstavitev

Ključni datumi

Rok za prijavo na tekmovanje

Rezultati prvega kroga

Državno tekmovanje

Lokacija tekmovanja

Fakulteta za elektrotehniko UL, Tržaška 25

Vsebina tekmovanja

Sporočila in predstavitve so lahko pripravljene v orodjih, ki jih nudijo pisarniške zbirke programov (npr. Microsoft Office, OpenOffice, spletne predstavitve, idr.), priporočena pa je uporaba programov za predstavitve (npr. Power Point) ali urejevalnikov besedil (npr. Word). Tekmovalci bodo na tekmovanju skozi svoje izdelke predstavili predvsem poznavanje uporabnosti orodij za pripravo sporočil in predstavitev (npr. komuniciranje svoje ideje, dosežka ali šolske naloge z drugimi ljudmi) – pomembna je torej predvsem uporabna vrednost ter učinek, ki ga lahko ima predstavitev.

Vsebina sporočila oziroma predstavitve ni predpisana, priporočeno pa je, da ima čim večjo sporočilno vrednost in uporabnost tudi izven tekmovanja. Vsebina ne sme biti žaljiva, pozivati k rasnim, etničnim in drugim nestrpnostim ali kako drugače v nasprotju z ustavo in zakonom. Komisija lahko po svoji presoji takšna sporočila in predstavitve izloči iz tekmovanja.

Pravila posameznih tekmovalnih panog

Kdo lahko tekmuje?

Tekmovanje je namenjeno osnovnošolcem in srednješolcem. Tekmovalci se lahko prijavijo preko šol, mladinskih centrov in drugih organizacij ali samostojno.

Način izvedbe tekmovanja

Tekmovanje je dvostopenjsko, kot izbirno in državno tekmovanje. Tekmovalci tekmujejo v eni skupini.

Tekmovalci se morajo na tekmovanje prijaviti najpozneje do 21. februarja 2024 na spletni strani www.zotks.si. Poleg elektronske prijave je potrebno do istega roka posredovati tudi izdelek (če ni večji od 4 MB po e-pošti na naslov mija.kordez@zotks.si, sicer pa na CD-ju na naslov ZOTKS, Zaloška 65, Ljubljana). Izdelki, prispeli po roku ne bodo upoštevani in bodo neocenjeni vrnjeni pošiljatelju.

Vsaka šola, mladinski center ali druga organizacija lahko prijavi največ tri izdelke, posameznik pa enega.

Prijavljene izdelke bo ocenila strokovna komisija po naslednjih kriterijih:

  • Sporočilnost (uporabnost, razumljivost) 40% skupne ocene
  • Tehnična izvedba (izbira primernega orodja, poznavanje orodja, izbrani gradniki, kakovost, zahtevnost izvedbe) 30% skupne ocene
  • Oblikovanje in ustvarjalnost (privlačnost, barve, kompozicija, kreativnost) 30% skupne ocene

Komisija bo izbrala predstavitve, ki bodo uvrščene na državno tekmovanje.

Seznam uvrščenih na državno tekmovanje bo objavljen na spletni strani ZOTKS.

Izbrane predstavitve bodo na festivalu ponovno ocenjene po kriterijih, uporabljenih v 1. krogu tekmovanja, upoštevan pa bo tudi dodaten kriterij, osebna predstavitev pred publiko, ki lahko traja največ 10 minut. Prekoračitev časa bo vplivala na oceno.

Kriteriji za ocenjevanje na državnem tekmovanju bodo naslednji:

Tekmovalci lahko na državno tekmovanje prinesejo dopolnjeno sporočilo oz. predstavitev, ki jo morajo predati komisiji pred začetkom tekmovanja (v elektronski obliki na USB, CD oz. DVD spominskem mediju). Morebitne dopolnitve so lahko tehnične narave, sama predstavitev pa se vsebinsko ne sme spremeniti. V kolikor dopolnjenega sporočila oz. predstavitve zaradi tehničnih omejitev (uporaba druge programske opreme ipd.) ne bo mogoče uporabiti, bo uporabljeno prvotno prijavljeno sporočilo oz. predstavitev.

V izogib tehničnim težavam (zvok, fonti,…) priporočamo, da tekmovalci na prireditev prinesejo svoj prenosni računalnik. Na voljo bo tudi računalnik, ki ga bo zagotovil organizator, vendar tehnične spremembe na tem računalniku ne bodo mogoče  (nameščanje dodatnih fontov,…)

Prijavnina

Prijavnine NI.

Razglasitev rezultatov in nagrade

Podelitev priznanj in nagrad za vsa tekmovanja, razen za tekmovanji pod številko 1 in 9 (za ti dve tekmovanji bo podelitev takoj po koncu tekmovanja) bo na posebni prireditvi v juniju 2024. Natančen datum in lokacija prireditve bosta določena naknadno in objavljena na spletni strani ZOTKS. Vsi nagrajenci bodo pravočasno prejeli vabila za prireditev.

Najuspešnejši tekmovalci v posamezni skupini (razen za tekmovanji pod številko 1 in 9) prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na strokovni ekskurziji, ki jo bo organizirala ZOTKS v letu 2024.

Najboljši trije v posamezni skupini pod pogojem, da so dobitniki zlatega priznanja (razen za tekmovanji pod številko 1 in 9), prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na enem izmed taborov, ki jih bo organizirala ZOTKS v poletnih mesecih 2024.

Za najboljše iz posameznih tekmovanj bo ZOTKS zagotovila tudi druge nagrade, ki bodo odvisne od prispevkov partnerjev in sponzorjev.