Preskoči na vsebino

Tekmovanje v znanju tehnologij

Ključni datumi

Šolsko tekmovanje

Državno tekmovanje

Vsebina tekmovanja

Vsebine v razpisanih poskusih se delno navezujejo na vsebine v učnih načrtih za naravoslovne in tehniške predmete. Pričakujemo starosti otrok primerno splošno in naravoslovno razgledanost.

Med cilji je v učnih načrtih zapisano tudi razvijanje spretnosti in osvajanje naravoslovnih postopkov, kot so usmerjeno in načrtno opazovanje, primerjanje, merjenje, razvrščanje, urejanje, prirejanje, eksperimentiranje, opredelitev dejavnikov poskusov, napovedovanje, grafično prikazovanje ugotovitev, oblikovanje in branje preglednic ter grafov, sklepanje in povezovanje vzrokov s posledicami, vrednotenje in interpretacija, oblikovanje zaključkov … Vse te naravoslovne in tehniške zmožnosti se preverjajo in tudi razvijajo ob izvajanju razpisanih poskusov ter reševanju tekmovalnih nalog.

Pravila posameznih tekmovalnih panog

Pravila tekmovanja so objavljena v Pravilniku o tekmovanju v znanju tehnologij.

Posebej opozarjamo, da lahko tekmovalci na tekmovanjih uporabljajo le pisalni pribor. V prostore, kjer rešujejo tekmovalne naloge, ni dovoljeno prinašati nikakršnih elektronskih, komunikacijskih ali drugih naprav (računalnikov, radioaparatov, prenosnih telefonov …).

Na državno tekmovanje tekmovalce prijavi šolska tekmovalna komisija preko Informacijskega strežnika DMFA. Tu bodo razvidni tudi roki za prijave. Vse na strežniku označene roke je treba dosledno upoštevati, pozneje prijave na tekmovanje ne bodo več možne, saj bodo ustrezni gumbi onemogočeni.

Morebiten ugovor na vrednotenje na državnem tekmovanju je treba podati pisno in pod šifro tekmovalca ter nasloviti na tajnika komisije. Komisija bo obravnavala le ugovore, ki bodo prispeli na spodnji naslov do četrtka, 13. marca 2024, do 14. ure, ne glede na način prenosa.

Fakulteta za elektrotehniko UL
Komisija za tekmovanje v znanju tehnologij
Tržaška 25
1000 Ljubljana

Ugovora po elektronski pošti ali faksu ni možno vložiti.

Prijavnina

Za šolsko leto 2023/2024 je višina prijavnine 1,50 € (z vključenim DDV) na tekmovalca, ki se vključi v šolski ravni. Ko bodo znana števila tekmovalcev na posameznih šolah (po izvedbi šolskih tekmovanj), bomo na šole poslali račun, ki ga boste poravnali v predpisanem roku. Prijavnino bomo porabili za vzdrževanje informacijskega strežnika (računalnik, tiskalnik in vse, kar sodi zraven), tiskanje obrazcev za priznanja in potrdila mentorjem ter natis in odpošiljanje le-teh in izvedbo državnega tekmovanja (priprava tekmovalnih nalog, izvedba tekmovanja, ovrednotenje nalog, prehrana za tekmovalce, mentorje in člane komisije ter nagrade za najboljše tekmovalce, ki bodo podeljene najboljšim tekmovalcem).

Razglasitev rezultatov in nagrade

Podelitev priznanj in nagrad za vsa tekmovanja, razen za tekmovanji pod številko 1 in 9 (za ti dve tekmovanji bo podelitev takoj po koncu tekmovanja) bo na posebni prireditvi v juniju 2024. Natančen datum in lokacija prireditve bosta določena naknadno in objavljena na spletni strani ZOTKS. Vsi nagrajenci bodo pravočasno prejeli vabila za prireditev.

Najuspešnejši tekmovalci v posamezni skupini (razen za tekmovanji pod številko 1 in 9) prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na strokovni ekskurziji, ki jo bo organizirala ZOTKS v letu 2024.

Najboljši trije v posamezni skupini pod pogojem, da so dobitniki zlatega priznanja (razen za tekmovanji pod številko 1 in 9), prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na enem izmed taborov, ki jih bo organizirala ZOTKS v poletnih mesecih 2024.

Za najboljše iz posameznih tekmovanj bo ZOTKS zagotovila tudi druge nagrade, ki bodo odvisne od prispevkov partnerjev in sponzorjev.