Preskoči na vsebino

Novica /

Tretje priprave in dodatna srečanja za IJSO 2023

Naravoslovje

Mladi naravoslovci v laboratorijih FKKT

Ekipa za 20. Mednarodno mladinsko naravoslovno olimpijado (IJSO 2023), ki se prične že čez dober teden dni v Bangkoku na Tajskem, se je še tretjič intenzivno pripravljala na tekmovanje. Tretje priprave so trajale cel teden v Ljubljani in sicer na treh fakultetah: Pedagoški, Biotehniški (Oddelku za biologijo) in Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT). V petek, 3. novembra, so mlade gostili v laboratoriju na FKKT, kjer so pod mentorstvom Jerneja Marklja izvajali nevtralizacijsko titracijo. Prve in druge priprave so bile skoraj v celoti teoretične (krajši praktični del je na drugih pripravah obsegal nočno opazovanje neba s teleskopom), tretje priprave pa so teoretično-eksperimentalne. Del tekmovanja na olimpijadi je namreč tudi eksperimentalen in je zato nujno, da se člani ekipe privadijo tudi delu s kapalkami, “erlenmajercami”, tehtnicami, objektnimi in krovnimi stekelci, mikroskopi in multimetri.

Na priprave je bilo povabljenih vseh 12 mladink in mladincev, ki so se že udeležili tudi ostalih dveh priprav. Na pripravah so sodelovali mentorji Žan Ambrožič, Vid Kavčič, Jernej Markelj, Jure Mravlje, Ana Pšeničnik, Barbara Rovšek, David Titovšek in Domen Vaupotič.

Tudi po zaključenih tretjih pripravah niso v brezdelju obsedeli ne člani ekipe ne mentorji. Do dneva odhoda na Tajsko je preko sistema zoom in vibra potekala živahna diskusija o raznoraznih bioloških, kemijskih in fizikalnih temah in nalogah. Mentorji so priredili še nekaj zoom večernih in večurnih sobotnih srečanj, posneli nekaj kratkih filmčkov z reševanjem nalog in razlago določenih posebnih vsebin ter odgovarjali na vsamogoča strokovna vprašanja. Verjamemo, da se bo ves ta trud celotne ekipe (tekmovalcev in mentorjev) obrestoval. Če ne v obliki odličij, ki jih bodo osvojili na letošnji olimpijadi, pa v navdušenju nad vsemi naravoslovnimi vedami.