Preskoči na vsebino

Knjiga Uporaba matematike z rešenimi primeri iz naravoslovja

Pri naši založbi je izšla zbirka rešenih nalog, pripravljenih za delavnico Uporaba matematike, ki poteka v okviru obšolskih predavanj pri ZOTKS. Vsebina približno sledi gimnazijski in malo fakultetni snovi pri matematiki.

Knjiga je vsebinsko razdeljena na naslednja poglavja: Števila in računska pravila, Napotki in namigi, Funkcije ene spremenljivke, Geometrija in trigonometrija, Vektorji, Zaporedja in vrste, Odvod, Integral, Kombinatorika in verjetnost, Matrični račun, Kompleksna števila in Navadne diferencialne enačbe.

Vsaka naloga ima uvod, kjer je kratko in jedrnato opisano naravoslovno ozadje, v katerem naloga živi, po potrebi pa je dodana še kakšna enačba. Sledijo z znakom ■ opremljeno besedilo naloge, privzetki in postopek reševanja ter na koncu obravnava oziroma komentar rezultatov. Izkušnje kažejo, da nemajhen del populacije dojame postopek, ki privede do rešitve, šele potem, ko neko nalogo vidi rešeno z vsemi podrobnostmi čisto do konca, zato je večina nalog v tej knjigi rešena podrobneje, kot je običajno.

Avtor knjige je dr. Aleš Berkopec, po izobrazbi fizik. Za petindvajsetletno pedagoško delo na Fakulteti za elektrotehniko UL so se mu študentje oddolžili z Vidmarjevo nagrado. Njegovi raziskovalni prispevki znanosti so s področja statistike (algoritem za izračun hipergeometrične porazdelitve), mehanike (enačba za opis oblike vpetega trama) in atmosferske elektrike (hipoteza o nastanku nevihtne strele). V prostem času se ukvarja z astronomijo in glasbo.

Cena knjige je 25 EUR (v primeru naročanja po povzetju se prištejejo še poštni stroški) in v formatu 21 x 28 cm obsega 240 strani.

Knjigo lahko naročite na info@zotks.si ali se oglasite na sedežu ZOTKS, Zaloška 65, Ljubljana.

OPOMBA: Če naročilo oddate v imenu javnega zavoda, potrebujemo naročilnico s številko naročila.

Recenzije knjige

Uporaba matematike z rešenimi primeri iz naravoslovja je knjiga za vse tiste, ki so v srednji šoli pogrešali več povezovanja matematike z vsakdanjim življenjem. V njej avtor z raznovrstnimi primeri nazorno pokaže in razloži, kako je gimnazijska matematika uporabna na vsakem koraku: pri igranju taroka in bilijarda, pri razmišljanju o najvišji hitrosti, ki jo med smukom doseže Tina Maze, ali pa pri ocenjevanju razdalje med Zemljo in Luno. Velika knjiga Narave je napisana v matematičnem jeziku in predstavljeni primeri bodo bralcu pomagali, da bomo ta jezik bolje obvladal.

Jure Derganc

Večina piscev poljudnoznanstvenih knjig se izogiba formulam – predvsem zato, kot pravijo, ker vsaka zmanjša naklado za 10 %. Dr. Berkopec pa v svoji zajetni in vsebinsko pestri zbirki nalog brez strahu razkriva, da naravo lahko opišemo v matematičnem jeziku in jo tako bolje razumemo. Ker ob tem ostaja v zahtevnostnih okvirih, ki jim je z usvojenim znanjem lahko kos vsak gimnazijec, knjigo Uporaba matematike z rešenimi primeri iz naravoslovja upravičeno lahko uvrstimo v poljudnoznanstveno literaturo.

Borut Jurčič Zlobec

Pričujoče delo je zelo lepo strukturiran pregled matematičnih vsebin, vendar ni zgolj še ena matematična knjiga. Avtor v njej daje matematiki dodatno dimenzijo, saj odgovarja na pogosto zastavljeno vprašanje, kje in kako je lahko uporabna v vsakdanjem življenju. Naravoslovje temelji na matematičnih modelih, kar terja kombinacijo abstraktnega matematičnega razmišljanja in razumevanja naravnih pojavov. Knjiga je zato zelo dobrodošla opora pri prvih korakih v modelsko analizo, primerna je za nadobudne učence in dijake ter tudi za nadaljnje utrjevanje znanja pri študentih.

Mitja Slavinec