Preskoči na vsebino

Knjiga Uporaba računalnika z rešenimi primeri iz vsakdanje prakse

Pri naši založbi je izšla knjiga Uporaba računalnika z rešenimi primeri iz vsakdanje prakse, ki podpira delo pri obšolski delavnici z enakim imenom, ki jo organiziramo na ZOTKS.

Osebni računalniki so že nekaj let prisotni skoraj v vsakem domu, velikosti njihovih pomnilnikov in hitrosti procesorjev pa daleč prekašajo zmogljivost vsega, kar so imeli na voljo Jurij Vega, ekipa projekta Apollo ali prvi zagnanci na ZX80 in Spectrumih. Prav zaradi tega bi jih bilo škoda uporabljati samo za kratkočasenje z igrami ali iskanje po spletu, ko pa je z njimi mogoče učinkovito reševati tudi raznovrstne računske probleme s področja naravoslovja in tehnike. Seveda za to potrebujemo tudi ustrezno programsko opremo, prek katere bomo računalniku naročali, kaj naj naredi.

V knjigi Uporaba računalnika s primeri iz vsakdanje prakse je avtor uporabil odprtokodni in prosto dostopni programski paket Octave, ki ga spremljajo ustrezne knjižnice programčkov. Na voljo je za vse najpogostejše operacijske sisteme, sintaksa njegovega jezika je razmeroma preprosta in skoraj enaka tisti, ki jo uporablja paket MATLAB, poleg tega pa vključuje še grafični vmesnik in preprosto orodje za risanje.

Poglavja v knjigi približno sledijo šolskemu programu matematike in fizike. Vsako ima kratek uvod, kjer so predstavljeni ukazi, ki so v njem uporabljeni, nato pa sledi nekaj nalog s prikazom njihove praktične uporabe. Večina nalog je s področja klasične fizike, predvsem iz mehanike in elektrike. Vsaka ima uvod s širšim opisom tematike, ki mu sledita besedilo naloge in postopek reševanja. Uvod ponekod vključuje tudi izpeljavo enačb, katerih reševanje potem poteka z računalnikom. Poudarek je tudi na preverjanju smiselnosti rezultatov, kar je za inženirsko prakso zelo koristno.

Cena knjige je 25 EUR (v primeru naročanja po povzetju se prištejejo še poštni stroški) in v formatu 21 x 28 cm obsega 272 strani.

Knjigo lahko naročite na info@zotks.si ali se oglasite na sedežu ZOTKS, Zaloška 65, Ljubljana.

OPOMBA: Če naročilo oddate v imenu javnega zavoda, potrebujemo naročilnico s številko naročila.

Recenzije knjige

Knjiga je namenjena tistim, ki jih zanima kreativna uporaba računalnika in ne samo pasivna uporaba za elektronsko pošto ali drsanje po medmrežju. Avtor nam predstavi celo vrsto različnih problemov, povečini iz naravoslovja in tehniške prakse, nemalokrat preoblečenih v privlačne uganke iz resničnega (ter tudi umišljenega) vsakdanjega življenja. Posebno dragoceni so primeri, ko se isti sklop predmetov ali dogodkov pojavlja v vrsti obdelanih zgledov, včasih tudi v različnih poglavjih; z njimi postane bistvo procesa simulacije zelo nazorno.

Avtor je izbral programski okvir paketa Octave, ki je dovolj preprost in bogat za vstop začetnika v računsko raziskovanje. Reševanje problemov je izvedeno v celoti, z numeričnimi in grafičnimi prikazi ter z oceno natančnosti, kar je zlasti pomembno za pridobitev občutka za simulacijsko reševanje.

Prof. dr. Alojz Kodre

Sleherni zgled v tej živopisni knjigi razkriva, da ga je zasnoval in skrbno ubesedil fizik z občutkom za bistveno ter obenem s posluhom za ravno pravo mero podrobnosti. Marsikateri dijak ali gimnazijec, ki nemara še dvomi glede svoje učne poti v naravoslovje, ob vseh teh barvitih zgledih ne bo več omahoval; kdor se je že zapisal takšnemu študiju, pa si za uvodno orientacijo in solidno predznanje ne bi mogel izbrati boljše popotnice.

Prof. dr. Simon Širca

Avtor nas spretno vodi skozi zanimiv svet reševanja raznovrstnih problemov s pomočjo računalnika. Izjemna vrednost knjige je v tem, da nas ne uči le pisanja računalniške kode, temveč predvsem razmišljanja, kako kompleksne probleme razčleniti na posamezne manjše in preprostejše korake, ki jih nato lahko brez težav rešimo z že obstoječimi računalniškimi algoritmi. Pri tem so v pomoč tudi lepo narisane nazorne skice. Tako reševanje problemov z računalnikom za mladega naravoslovca postane celo privlačnejše od igranja računalniških igric.

Prof. dr. Jure Derganc

Izdajo knjige sta omogočila podjetji MARAND, d.o.o. in Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Ljubljana.