Preskoči na vsebino

Novica /

Zlato in srebro na Evropski olimpijadi eksperimentalne znanosti

Naravoslovje

Odličen uspeh mladih slovenskih naravoslovcev

V Luksemburgu se je v soboto 13. aprila z zaključno slovesnostjo končala Evropska olimpijada eksperimentalne znanosti – European Olympiad of Experimental Science (EOES). Mlade evropske naravoslovce je med 7. in 14. aprilom gostila Univerza v Luksemburgu, na olimpijadi pa sta sodelovali dve slovenski ekipi.

Slovenijo sta pod našim okriljem zastopali dve tričlanski ekipi. Obe ekipi sta se odlično odrezali, saj je ena ekipa osvojila zlato in druga srebrno medaljo. Prva ekipa, ki so jo sestavljali Tisa Lombar (Gimnazija Vič), Maj Bombek (Srednja elektro računalniška šola Maribor) in Primož Markovič (Gimnazija Bežigrad), je osvojila skupno 5. mesto in zlato medaljo. Druga ekipa, v kateri so bili Izadora Kopač (Gimnazija Škofja Loka), Anže Markovič (Gimnazija Bežigrad) in Luka Filak (Gimnazija Novo mesto) je bila 12. in si je priborila srebrno medaljo. Tekmovalo je 45 ekip iz 23 držav Evropske unije.

Olimpijada je obsegala dva tekmovalna dneva, ko so imele ekipe vsakokrat štiri ure časa za reševanje interdisciplinarnih eksperimentalnih nalog s področja znanstvenih ved naravoslovja – kemije, fizike in biologije. Tekmovanje poteka v laboratorijih, od preostalih olimpijad pa se razlikuje po ekipnem duhu, saj so tekmovalci razvrščeni v ekipe po tri. Naloge morajo tako rešiti skupaj, in sicer si delo razdelijo, da ga uspejo opraviti v odmerjenem času. Letošnji temi sta bili rak in Schueberfouer. Dijaki so morali pokazati kemijske veščine (titracije, spektrofotometrija, dokazne reakcije, organska kemija, anorganska kemija, analizna kemija), znanje fizike (kinematika, statika, radioaktivnost, elektrika, svetloba) in poznavanje biologije (evolucija, sistematika, anatomija, molekularna biologija, biokemija). Ocenjujejo se tako praktična izvedba postopkov kot teoretično znanje in analiza rezultatov. Poleg dveh tekmovalnih dni program sestavljajo še družabne aktivnosti, raziskovanje države gostiteljice, različne delavnice in spoznavanje kolegov iz drugih držav. Naslednje leto bo olimpijado gostil Zagreb.

Ekipi za evropsko olimpijado eksperimentalnih znanosti sta bili izbrani na državnem tekmovanju iz znanja naravoslovja za dijake 1. in 2. letnikov srednjih šol, ki ga organiziramo pri ZOTKS.

Naše mlade naravoslovce so vodili in spremljali mag. Katja Stopar, koordinatorka za Slovenijo in mentorica za biologijo, dr. Matej Huš, mentor za kemijo in Anita Nose, mentorica za fiziko.