Preskoči na vsebino

Novica /

Zotkini talenti 2018 – poročilo, foto in video

Galerija fotografij: 1. DEL, 2. DEL, 3. DEL, 4. DEL, 5. DEL, 6. DEL, 7. DEL

Video posnetek prireditve

V soboto, 9. junija 2018, se bomo zbrali na prireditvi ZOTKINI TALENTI 2018. Prireditev letos poteka pod častnim pokroviteljstvom prof. dr. Józsefa Györkösa, direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS). Letošnjo prireditev bo vodil Nik Škrlec.

Prireditev je namenjena najboljšim na državnih tekmovanjih iz znanja in srečanjih, ki smo jih v šolskem letu 2017/2018 organizirali v Zvezi za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS), njihovim mentorjem in staršem. Poleg njih smo na prireditev povabili tudi predstavnike fakultet in univerz, predstavnike institucij, ki so dejavne na podobnih področjih kot ZOTKS, in predstavnike drugih nevladnih organizacij, člane organov ZOTKS, zunanje sodelavce ZOTKS, predstavnike članic ZOTKS ipd. Na prireditev je povabljenih več kot 1.200 gostov.

Cilji prireditve:

enkrat letno pripraviti prireditev v čast najboljšim učencem in dijakom (s področja logike tudi študentom) na tekmovanjih iz znanja in srečanjih,
organizirati svečano prireditev za najboljše in na prireditvi njihove rezultate oziroma dosežke predstaviti širši množici,
razglasiti in dodatno izpostaviti tudi lanskoletne (šolsko leto 2016/2017) udeležence olimpijskih tekmovanj oziroma mednarodnih srečanj in njihove dosežke ter predstaviti letošnje člane slovenskih ekip, ki se bodo udeležile mednarodnih tekmovanj iz znanja oziroma srečanj mladih raziskovalcev,
v pripravo prireditve vključiti nadarjene otroke in mlade ter njihovo delo promovirati skupaj s prireditvijo (izvedba natečaja za mlade pevce, plesalce, igralce, recitatorje, ki bi se radi predstavili),
otrokom, mladim, njihovim mentorjem in staršem ponuditi nabor dodatnih tehnično-naravoslovnih oziroma ustvarjalnih aktivnosti, ki se jih lahko udeležijo pred prireditvijo.

Na prireditev smo povabili vse zlate nagrajence in nagrajenke z državnih tekmovanj iz znanja in srečanja mladih raziskovalcev Slovenije v organizaciji ZOTKS, letos jih je bilo 672. Najboljše tri s tekmovanja iz znanja kemije, biologije, naravoslovja in logike smo povabili na oder in bodo sedeli na tribuni, prav tako smo na oder povabili prve v posamezni kategoriji s tekmovanja iz znanja konstruktorstva, modelarstva, tekmovanj v sklopu Festivala inovativnih tehnologij (FIT) in državnega srečanja mladih raziskovalcev. Letos je na oder povabljenih 189 najboljših nagrajencev.

Vsem, ki so se uvrstili na 4. mesto in nižje oziroma na 2. mesto in nižje pri konstruktorstvu, modelarstvu, tekmovanjih v sklopu FIT in državnem srečanju mladih raziskovalcev, bomo podelili priznanja in nagrade v Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma. Med samo prireditvijo pa bodo sedeli v dvorani. Med podelitvijo se bodo na projekciji izpisala imena vseh nagrajencev.

Aleja fakultet in organizacij

Istočasno s predajo priznanj v Veliki sprejemni dvorani, smo pripravili tudi alejo fakultet in organizacij. Letos se nam bodo predstavili:

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 • Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
 • Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
 • Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za naravoslovje
 • projekt Expo Sciences Europe
 • projekt IOT
 • projekt Veterna elektrarna
 • Lek
 • Oracle
 • revija TIM