Preskoči na vsebino

Regionalni center s sedežem v Murski Soboti

V sklopu ZOTKS že od leta 1996 deluje regionalni center za Pomurje (s sedežem v Murski Soboti). Regionalni center smo ustanovili na podlagi posebnih dogovorov, ki smo jih sklenili z občinami, na območju katerih center deluje. V regionalnem centru uspešno izvajamo številne dejavnosti, med katerimi je potrebno še posebej omeniti regijska tekmovanja iz znanja, številne raziskovalne tabore in delavnice ter že tradicionalni Festival IZUM. Te aktivnosti izvajamo z namenom popularizirati tehniko, naravoslovje, raziskovanje in znanost ter obenem evidentirati in poskrbeti za nadaljnji razvoj nadarjenih in usmerjanje mladih v usposabljanje in šolanje na področju tehnike in naravoslovja ter uvajanje v znanost in raziskovalno dejavnost

Naloge regionalnega centra so predvsem:

  • uresničevanje poslanstva in ciljev ZOTKS na območju delovanja ter učinkovito izvajanje dejavnosti ZOTKS v korist mladih iz vključenih občin,
  • priprava in izvedba šolskih, občinskih in regijskih tekmovanj ter srečanj mladih raziskovalcev in tehnikov,
  • priprava in izvedba raziskovalnih taborov, seminarjev in drugih prireditev (lokalnega značaja ali kot nosilec državnega oz. mednarodnega značaja),
  • povezovanje dela različnih društev in organizacij s področja tehnične kulture, ki delujejo na območju, ki ga pokriva regionalni center, in strokovna pomoč pri njihovem delu,
  • izobraževanje in usposabljanje mentorjev za izvajanje programov na šolah, v mladinskih klubih itd.,
  • skrb za nadarjene otroke oz. učence in učenke ter zagotavljanje njihove udeležbe na tekmovanjih, srečanjih, taborih, poletnih šolah itd. (na lokalni, državni in mednarodni ravni),
  • povezovanje sorodnih programov, ki jih ločeno izvajajo različne organizacije.

Regionalni center ZOTKS s sedežem v Murski Soboti (RC Murska Sobota) pokriva območje Pomurja z naslednjimi 27 občinami: Mestna občina Murska Sobota ter občine Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci pri Ljutomeru, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej.

Vsako leto v regionalnem centru organiziramo tudi Festival IZUM – Festival Inovativnosti, Znanosti in Ustvarjalnosti Mladih. Namen festivala je mladim na zanimiv način prikazati ustvarjalnost, znanost ter gospodarstvo. Pod okriljem Festivala IZUM vsako leto potekajo raznolika predavanja in zabavne delavnice. S festivalom je predvsem mladim ponujen prostor, v katerem lahko predstavijo svoje ustvarjalne in raziskovalne potenciale ter dosežke, poleg tega pa je njim, njihovim mentorjem, staršem in drugim obiskovalcem omogočeno druženje, ustvarjanje, izmenjavo idej in ustvarjanje priložnosti za nadaljnja sodelovanja.