Preskoči na vsebino

Tekmovanje v digitalni fotografiji

Ključni datumi

Rok za prijavo na razpis

Rok za oddajo fotografij

Objava rezultatov natečaja

Objava seznama uvrščenih na državno tekmovanje

Državno tekmovanje

Lokacija tekmovanja

Fakulteta za elektrotehniko UL, Tržaška 25

Vsebina tekmovanja

Zveza za tehnično kulturo Slovenije – ZOTKS ima že dolgo zgodovino organiziranja tekmovanja v fotografiranju, saj je bilo v preteklosti le-to tradicionalno vključeno v srečanje mladih tehnikov Slovenije. Iz razvijanja in razstavljanja črno bele fotografije je v letu 2005 prvič vzporedno potekalo tudi tekmovanje v digitalni fotografiji, ki je nato v celoti nadomestilo tekmovanje analogne fotografije. Tekmovanje je razdeljeno v dva dela. Prvi je praktični del z iskanjem motivov na terenu, drugi del pa je obdelava fotografij na računalniku in izpis fotografij. Cilj tekmovanja je zlasti spodbujanje mladih fotografov k učenju in osvajanju tehnik rokovanja s foto kamero, zajemanja čim bolj kakovostnih fotografij, posredovanja informacij in zgodb skozi fotografijo in uporabe programov za obdelavo fotografij.

Vsebina tekmovanja

Tekmovanje bo potekalo v fotografiranju z digitalnim fotoaparatom, obdelavi fotografij na računalniku (v programu  Photoshop ali odprtokodni program Gimp) in izpisu fotografij. Poleg samega dela s programom je priporočljivo tudi poznavanje osnov kompozicije in upravljanja barv.

Kriteriji so predvsem obvladovanje orodja in oblikovno – estetski videz. Strokovna komisija bo ocenjevala kvaliteto posnetkov, celovitost kolekcije, kvaliteto obdelave, postavitev strani in priprave za tisk.

Pravila posameznih tekmovalnih panog

Kdo lahko tekmuje?

Tekmovanje je namenjeno osnovnošolcem in srednješolcem. Tekmovalce lahko prijavijo le osnovne in srednje šole.

Način izvedbe tekmovanja

Tekmovanje je dvostopenjsko, kot izbirno in državno tekmovanje. Poteka v dveh skupinah, ločeno za osnovne in srednje šole.

Kot izbirno tekmovanje bo služil posebni natečaj,  ki bo v septembru poslan na osnovne in srednje šole. Najboljši fotograf iz vsake sodelujoče šole se bo neposredno uvrstil na državno tekmovanje. Komisija lahko izbere do 10 dodatnih tekmovalcev med ostalimi sodelujočimi.

Izmed fotografij, ki bodo prispele na natečaj, bo komisija določila fotografe, ki se bodo uvrstili na državno tekmovanje.

Tri najbolje ocenjene fotografije iz natečaja, če bodo ustrezale mednarodnemu razpisu, bodo še dodatno nagrajene in poslane na mednarodni natečaj znanstvene fotografije (MILSET Science Photo Contest), ki ga vsako leto organizira mednarodna organizacija Milset, katere članica je tudi ZOTKS.

V prvem delu tekmovanja bodo tekmovalci imeli dve uri časa za fotografiranje na terenu. Temo in lokacijo bodo tekmovalci izvedeli šele na samem tekmovanju neposredno pred pričetkom fotografiranja. V času fotografiranja se morajo mentorji in drugi spremljevalci oddaljiti od mesta fotografiranja in morajo pri tem upoštevati navodila članov komisije.

Vsak tekmovalec mora imeti svoj digitalni fotoaparat. Dovoljena je uporaba vseh standardnih formatov zapisa, v primeru uporabe raw fomata mora tekmovalec prinesti s seboj ustrezen program ali kodek za odpiranje tega zapisa. Tekmovalec mora imeti s seboj tudi ustrezen adapter za branje njegovih spominskih kartic ali potrebne gonilnike za zajem fotografij iz fotoaparata. Tekmovalec lahko s seboj prinese svoj računalnik z že nameščenim programom za obdelavo fotografij.

Tekmovalci lahko uporabljajo za obdelavo tudi svoj program, za katerega morajo legalno namestitveno datoteko prinesti s seboj in ga prijaviti pred začetkom tekmovanja. Organizator bo poskrbel za njegovo namestitev na računalnik, ne prevzema pa odgovornost za njegovo delovanje in morebitne šibkejše zmogljivosti od predpisanega programa. Na računalnikih, ki jih bo priskrbelorganizator bo nameščena zadnja verzija programa PhotoShop.

Po fotografiranju bodo imeli tekmovalci eno uro časa za računalniško obdelavo in za izpis fotografij ter za oddajo kolaža v oceno komisiji.

Prijavnina

Prijavnine NI.

Razglasitev rezultatov in nagrade

Podelitev priznanj in nagrad za vsa tekmovanja, razen za tekmovanji pod številko 1 in 9 (za ti dve tekmovanji bo podelitev takoj po koncu tekmovanja) bo na posebni prireditvi v juniju 2024. Natančen datum in lokacija prireditve bosta določena naknadno in objavljena na spletni strani ZOTKS. Vsi nagrajenci bodo pravočasno prejeli vabila za prireditev.

Najuspešnejši tekmovalci v posamezni skupini (razen za tekmovanji pod številko 1 in 9) prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na strokovni ekskurziji, ki jo bo organizirala ZOTKS v letu 2024.

Najboljši trije v posamezni skupini pod pogojem, da so dobitniki zlatega priznanja (razen za tekmovanji pod številko 1 in 9), prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na enem izmed taborov, ki jih bo organizirala ZOTKS v poletnih mesecih 2024.

Za najboljše iz posameznih tekmovanj bo ZOTKS zagotovila tudi druge nagrade, ki bodo odvisne od prispevkov partnerjev in sponzorjev.