Preskoči na vsebino

Tekmovanje v znanju multimedije – video montaža

Ključni datumi

Rok za prijavo na natečaj

Začetek oddaje vsebine

Zadnji dan za oddajo vsebine

Državno tekmovanje

Lokacija tekmovanja

UL Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

Vsebina tekmovanja

Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) in Laboratorij za multimedijo Fakultete za elektrotehniko (LMMFE) organizirata tekmovanje v znanju s področja multimedije – video montaže.

Namen tekmovanja je spodbuditi ustvarjalnost in kreativnost mladih na področju video produkcije, predvsem z ustvarjanjem lastnih video gradiv in montaže video izdelkov z uporabo sodobnih pristopov in razpoložljive programske opreme.

Tekmovanje poteka v znanju in spretnostih s področja multimedije – video montaže. Poznavanje kadriranja, kompozicije, organizacije časa in prostora, osnov vizualne percepcije in spretnosti uporabe primernih prehodov in efektov so ključnega pomena pri sestavljanju zgodbe in izražanja s pomočjo videa. Poleg tega je pri izdelavi končnega izdelka pred objavo ključnega pomena tudi poznavanje video formatov in osnov kompresije oz. kompresijskih postopkov.

Vse, ki se dobro znajdejo v montaži video posnetkov, vabimo, da do 5. februarja 2024 prijavijo svoj izdelek na natečaj v kategoriji Multimedija – video montaža.

Natečaj bo veljal kot predizbor za državno tekmovanje, ki bo predvidoma potekalo v marcu 2024, na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Točen datum državnega tekmovanja bo objavljen naknadno. Na državnem tekmovanju na UL FE bodo udeleženci imeli na voljo 3 ure, da iz vnaprej pripravljenega gradiva zmontirajo kratek video na tematiko, ki bo predstavljena na dan tekmovanja. Končne izdelke bodo udeleženci oddali komisiji v pregled. Komisija bo izdelke pregledala in ocenila po enakem principu kot na natečaju oz. predizboru.

Pri izdelavi enega izdelka lahko sodeluje večja skupina dijakov ali učencev, na tekmovanje v video montaži pa lahko šola ali mentor z enim izdelkom prijavi največ 1 kandidata.

Prijavitelj z oddajo izdelka potrjuje, da ima za posnetke, ki jih je uporabil, dovoljenje za uporabo ali pa so ti njegovo avtorsko delo. Vse neavtorske prispevke je potrebno pravilno navesti v odjavni špici. Organizator tekmovanja ne prevzema odgovornosti za morebitne kršitve avtorskih pravic.

Splošna navodila

V kategoriji video montaže sodelujoči na natečaju s poljubnim programskim orodjem zmontirajo video s področja zgoraj predstavljene tematike ter končni izdelek (izvoženo datoteko) pošljejo, preko ene od spletnih platform, ki omogoča deljenje datotek (npr. Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox, Arnes FileSender, WeTransfer). Zaradi omejitev glede možnosti prenosa datotek, uporaba platforme YouTube ni možna. Pomembno je, da je vsebina dosegljiva komisiji v obdobju med 6. in 20. februarjem 2024. V primeru, da bi želeli videoposnetke naložiti preko FTP strežnika, nam pišite na FIT@multimedija.info.

Uporabljene so lahko video vsebine, ki jih je avtor pripravil sam, ali pa jih je posnel/izdelal nekdo drug (v tem primeru mora biti na koncu videa naveden vir in/ali avtor, prijavitelj pa mora imeti izrecno dovoljenje avtorja za uporabo gradiv). Pri izdelku naj bodo avtorji pozorni na izbor videoposnetkov, ki naj bodo čimbolj kvalitetni s stališča vizualne kompozicije in tehnične kakovosti ter primerne dolžine kadrov in celotne zgodbe. Pri montaži je pomembna tudi primerna uporaba osnovnih pravil video montaže (npr. prehod čez os, izbira rakurzov, smer pogleda, minimalna razlika med dvema kadroma …). Pomembno vlogo ima tudi zgodba, ki jo avtorji želijo predstaviti s končnim izdelkom.

Obseg

Video izdelek naj traja od 1 do največ 5 minut. Obvezno mora vključevati naslov in odjavno špico z navedbo vseh virov in vseh sodelujočih.

Tehnični parametri

Ločljivost izvoženega videoposnetka naj bo najmanj 1280×720, priporočljivo je 1920×1080 (Full HD), vendar ne več kot 3840×2160. Razmerje stranic naj bo 16:9, število okvirjev na sekundo pa 25 ali 50 (fps).

Priloge

Izdelkom je potrebno priložiti:

  • kratek opis izdelka – kaj želi avtor predstaviti,
  • sinopsis, lahko tudi scenarij in ozadje izdelave izdelka, ter
  • seznam uporabljenih programskih orodij in seznam morebitne dodatne opreme.

Ocenjevanje – kriteriji

Temeljni poudarki ocenjevanja:

  • uporaba obveznih elementov (naslov, odjavna špica) [10%]
  • kvaliteta izbranih vsebin (vizualna kompozicija, tehnična kakovost …) [10%]
  • časovni potek (izraba časa in prostora – dolžina kadrov, prehodi …) [25%]
  • zvok (zvočna podlaga, usklajenost zvoka z videom …) [25%]
  • kvaliteta in učinek zgodbe (celovitost izdelka, učinkovitost prenosa tematike na gledalca …) [30%]

Za morebitna dodatna pojasnila ali v primeru nejasnosti lahko pišete na e-poštni naslov: FIT@multimedija.info.

Pravila posameznih tekmovalnih panog

Prijava in uvrstitev na državno tekmovanje

Tekmovanje je dvostopenjsko – natečaj kot preidizbor za državno tekmovanje in državno tekmovanje. Natečaj, ki bo veljal kot predizbor, bomo predvidoma objavili vsako leto v oktobru tekočega šolskega leta.

Na natečaj se lahko prijavijo vsi učenci in dijaki. Omejitve števila prijav na šolo ni. Prijava na natečaj za letošnje šolsko leto je možna preko sistema ZOTKiS in je odprta do 5. februarja 2024 do 24.00.

Najboljših 8 prijavljenih izdelkov iz posamezne kategorije (Osnovna šola, Srednja šola) se bo uvrstilo neposredno na državno tekmovanje v video montaži, ki ga v sklopu Festivala inovativnih tehnologij (FIT) organizira ZOTKS v sodelovanju z LMMFE. Komisija tekmovanja si pridržuje pravice, da v primeru manjšega števila prijav v eni kategoriji poveča število tekmovalnih mest v drugi kategoriji. Komisija bo tekmovalce o sprejetju na državno tekmovanje obvestila najkasneje 20. februarja 2024 do 16.00, hkrati pa bo seznam uvrščenih na državno tekmovanje objavljen tudi v sistemu ZOTKiS.

Tekmovalci na državnem tekmovanju tekmujejo z lastno strojno in programsko opremo, na željo tekmovalca lahko strojno in programsko opremo zagotovi tudi organizator, pri čemer je nabor programske opreme omejen na odprto kodne programe, paket Adobe CC ali BlackMagic Design DaVinci Resolve. V primeru uporabe opreme organizatorja mora tekmovalec to sporočiti organizatorju ob prijavi na tekmovanje ter navesti program, ki ga želi uporabljati med tekmovanjem. Gradivo za državno tekmovanje bo tekmovalcem na voljo na omrežnem disku učilnice, kjer bo potekalo tekmovanje, in sicer na dan tekmovanja.

Za morebitna dodatna pojasnila ali v primeru nejasnosti lahko pišete na e-poštni naslov: FIT@multimedija.info.

Prijavnina

Prijavnine NI.

Razglasitev rezultatov in nagrade

Podelitev priznanj in nagrad za vsa tekmovanja, razen za tekmovanji pod številko 1 in 9 (za ti dve tekmovanji bo podelitev takoj po koncu tekmovanja) bo na posebni prireditvi v juniju 2024. Natančen datum in lokacija prireditve bosta določena naknadno in objavljena na spletni strani ZOTKS. Vsi nagrajenci bodo pravočasno prejeli vabila za prireditev.

Najuspešnejši tekmovalci v posamezni skupini (razen za tekmovanji pod številko 1 in 9) prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na strokovni ekskurziji, ki jo bo organizirala ZOTKS v letu 2024.

Najboljši trije v posamezni skupini pod pogojem, da so dobitniki zlatega priznanja (razen za tekmovanji pod številko 1 in 9), prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na enem izmed taborov, ki jih bo organizirala ZOTKS v poletnih mesecih 2024.

Za najboljše iz posameznih tekmovanj bo ZOTKS zagotovila tudi druge nagrade, ki bodo odvisne od prispevkov partnerjev in sponzorjev.