Preskoči na vsebino

O reviji TIM

Spoznajte revijo TIM!

 

TIM je revija za tehniško ustvarjalnost in je edina tovrstna publikacija v Sloveniji. Namenjena je predvsem mladim, pa tudi vsem tistim, ki jih zanimajo naravoslovno-tehnične in tehnično-športne teme, letalsko, ladijsko, avtomobilsko ali raketno modelarstvo, male železnice, plastično maketarstvo, konstruktorstvo, fotografija, elektronika, robotika ipd. Zanimive prispevke z naštetih področij dopolnjujejo različno zahtevni načrti ter napotki za izdelke iz lesa, papirja, plute, kovine, akrilnega stekla, naravnih gradiv itn., velik pomen pa Tim namenja tudi koristni izrabi odpadnih gradiv. Vsebina revije je tematsko prilagojena učnim načrtom predmetov Tehnika in tehnologija ter Naravoslovje in tehnika v osnovnih šolah ter tehniškim interesnim dejavnostim.

 

TIM izhaja med šolskim letom, tj. od septembra do junija, in sicer okoli 5. v mesecu. Cena posameznega izvoda v redni prodaji je 4,75 €, naročniki pa imate 10 % popusta, tako da celoletna naročnina za 10 številk znaša samo 42,75 € oz. za tujino 60 € (v vseh cenah je že vštet DDV).

 

Revijo prejemate po pošti na svoj naslov, deležni pa ste še nekaterih drugih ugodnosti.

 

Naročite se na revijo TIM!